GIÁ CAO NHẤT/ GIÁ THẤP NHẤT (ĐỈNH/ĐÁY CỔ PHIẾU) - Từ ngày 15/05/2024


Hệ sinh thái Gelex 
Từ khóa:
Nhấn vào link Tổng % để sắp xếp CAO NHẤT/THẤP NHẤT.
Mã CK Giá bắt đầu
15/05/2024
Cao Nhất
(k)
Thấp Nhất
(k)
Giá Hiện Tại
(k)
Tổng %
(+/-)k
Tổng Khối Lượng Gía trị Nước ngoài
(Mua-Bán Tỉ VND)
Giá Sổ Sách
(k)
EPS
(k)
P/E
(lần)
GEX 22.5 24 22.5 23.7 5.6%
1.3
352,992,100 -54.3 25.2 0.6 38.2
PXL 14.3 15.9 14.2 14.6 2.1%
0.3
10,448,500 0 10.0 0.0 1,470
VIX 17.9 19.1 17.7 18.2 2.0%
0.4
503,289,200 -176.8 13.4 1.7 11.3
IDC 61.4 63.8 60.4 62.5 1.8%
1.1
55,105,600 210.2 19.7 5.9 10.9
CAV 71.7 72.5 67.2 72 0.4%
0.3
437,100 0.8 17.6 5.0 14.5
VGC 54.6 56.6 54.2 54.5 -0.2%
-0.1
14,210,300 -15.8 21.8 2.8 20.3
MHC 9.0 9.3 8.9 8.9 -0.9%
-0.1
3,083,000 -0.6 13.3 1.7 5.4
VCW 32 32.1 31.7 31.7 -0.9%
-0.3
15,500 -0.0 17.1 0 0

HNX
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc