GIÁ CAO NHẤT/ GIÁ THẤP NHẤT (ĐỈNH/ĐÁY CỔ PHIẾU) - Từ ngày 05/09/2023


Hệ sinh thái Gelex 
Từ khóa:
Nhấn vào link Tổng % để sắp xếp CAO NHẤT/THẤP NHẤT.
STT Mã CK Giá bắt đầu
05/09/2023
Cao Nhất
(k)
Thấp Nhất
(k)
Giá Hiện Tại
(k)
Tổng %
(+/-)k
Tổng Khối Lượng Gía trị Nước ngoài
(Mua-Bán Tỉ VND)
Giá Sổ Sách
(k)
EPS
(k)
P/E
(lần)
1 CAV 65.7 72.3 62.9 69 5.0%
3.3
104,700 0.4 33.0 6.0 11.9
2 VGC 47.6 51.9 44.3 47.1 -1.0%
-0.5
21,959,600 70.0 21.2 2.7 19
3 IDC 47.7 50.4 46.1 46.7 -2.1%
-1
65,225,400 0 18.8 4.0 12.2
4 VCW 33.2 33.2 29.1 29.2 -12.1%
-4
3,500 0 18.3 2.6 12.3
5 PXL 11 11.5 9.3 9.4 -14.6%
-1.6
11,088,900 0.2 10.0 0 0
6 GEX 24.8 25.9 19.2 20.6 -16.0%
-4.0
525,200,100 -6.8 25.1 0.4 65.8
7 VIX 19.7 20.6 15.7 16 -18.6%
-3.7
744,959,000 91.9 14.5 1.0 20.9
8 MHC 12.6 13.0 8.7 9 -28.6%
-3.6
19,293,000 -6.2 12.7 1.2 11

HNX
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |