CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (cci)

24.40
-1.40
(-5.43%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
25.80
22.80
24.40
22.80
1,100
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
15
2.0k
12.5 lần
4%
13%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
0.8
359 tỷ
18 triệu
4,437
30.4 - 18.6
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
522 tỷ
260 tỷ
200.8%
33.2%
28 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Bán lẻ
(Ngành nghề)
#Bán lẻ - ^BL     (22 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
MWG 45.30 (-0.80) 58.2%
VGC 55.40 (-1.00) 20.2%
FRT 126.50 (-0.30) 12.3%
AST 57.60 (-0.10) 2.2%
CTF 30.00 (-0.30) 2.0%
SVC 28.95 (0.25) 1.6%
HAX 14.80 (-0.05) 0.9%
COM 36.20 (0.70) 0.4%
CCI 24.40 (-1.40) 0.4%
BTT 31.50 (0.00) 0.4%
HTC 18.90 (-0.10) 0.3%
SFC 20.55 (0.95) 0.2%
CIA 11.00 (-0.40) 0.2%
AMD 1.11 (0.00) 0.2%
CMV 8.90 (-0.02) 0.1%
NAV 15.90 (-0.25) 0.1%
TMC 9.30 (0.00) 0.1%
PNC 9.20 (0.00) 0.1%
SVN 3.80 (-0.30) 0.1%
TMX 9.00 (0.20) 0.0%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
23.00 400 24.50 1,300
22.85 1,300 25.40 100
22.80 2,400 25.50 100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:20 22.80 -3 100 100
09:22 22.80 -3 900 1,000
13:30 24.40 -1.40 100 1,100

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 388 (0.34) 0% 28 (0.03) 0%
2018 400 (0.40) 0% 31.50 (0.03) 0%
2019 429 (0.38) 0% 32 (0.03) 0%
2020 417.33 (0.29) 0% 30.50 (0.03) 0%
2021 353.38 (0.30) 0% 31.51 (0.03) 0%
2022 370.15 (0.47) 0% 34.38 (0.02) 0%
2023 519.78 (0.20) 0% 6.86 (0.01) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc