CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (ptl)

5.62
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
5.62
0
0
0
0
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
4.8
-1.1k
0 lần
-17%
-23%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
2.9
482 tỷ
100 triệu
322,936
8.4 - 2.9
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
159 tỷ
481 tỷ
33.0%
75.2%
36 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Bất động sản
(Ngành nghề)
Nhóm Dầu Khí
(Nhóm họ)
#Nhóm Dầu Khí - ^DAUKHI     (32 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
GAS 90.70 (0.00) 48.7%
BSR 21.80 (0.00) 19.3%
PLX 37.50 (0.00) 13.6%
PVS 38.60 (0.00) 5.3%
PVD 25.80 (0.00) 4.0%
PVI 46.80 (0.00) 3.0%
PVT 28.30 (0.00) 2.5%
PET 27.70 (0.00) 0.8%
PLC 33.80 (0.00) 0.8%
PGS 24.00 (0.00) 0.3%
PVX 2.50 (0.00) 0.3%
PVC 17.60 (0.00) 0.3%
PXL 9.30 (0.00) 0.2%
POS 12.90 (0.00) 0.2%
PTL 5.62 (0.00) 0.2%
PVB 20.70 (0.00) 0.1%
PXS 5.50 (0.00) 0.1%
ASP 5.98 (0.00) 0.1%
PCT 7.90 (0.00) 0.1%
PPS 12.00 (0.00) 0.1%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
ATO 0 ATO 0
0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 217 (0.14) 0% 0 (-0.07) 0%
2018 62 (0.05) 0% 0 (-0.02) 0%
2019 54 (0.04) 0% 0 (0.00) 0%
2020 121 (0.05) 0% 16 (0.00) 0%
2021 125 (0.10) 0% 10 (0.03) 0%
2022 664.12 (0.06) 0% 86.21 (-0.12) -0%
2023 579.08 (0.01) 0% 0 (-0.00) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |