GIÁ CAO NHẤT/ GIÁ THẤP NHẤT (ĐỈNH/ĐÁY CỔ PHIẾU) - Từ ngày 15/05/2024


Bảo hiểm 
Từ khóa:
Nhấn vào link Tổng % để sắp xếp CAO NHẤT/THẤP NHẤT.
Mã CK Giá bắt đầu
15/05/2024
Cao Nhất
(k)
Thấp Nhất
(k)
Giá Hiện Tại
(k)
Tổng %
(+/-)k
Tổng Khối Lượng Gía trị Nước ngoài
(Mua-Bán Tỉ VND)
Giá Sổ Sách
(k)
EPS
(k)
P/E
(lần)
MIG 17.1 22.6 17.1 21.1 23.5%
4
16,565,800 -1.5 12.5 1.7 12.8
PVI 49.6 60.5 49.6 57.5 15.9%
7.9
1,904,600 -3.4 36.0 4.6 12.7
BIC 30 35.2 30 33.8 12.5%
3.8
3,284,300 5.9 25.0 3.9 8.5
VNR 23.9 26.5 23.9 26.3 10.0%
2.4
675,100 0.2 23.3 2.2 12.3
BVH 40.6 47.3 40.6 44.5 9.7%
4.0
26,052,300 -10.2 29.8 2.4 19.1
BMI 23.1 27.1 23.1 25.2 9.3%
2.2
14,000,000 -12.8 22.8 2.7 9.5
PTI 31.1 34.4 31.1 33.6 8.0%
2.5
88,500 -0.0 26.5 3.5 9.9
PRE 18.8 19.7 18.8 19.5 3.7%
0.7
105,300 1.0 15.8 2.0 9.6
PGI 23.8 25.5 23.8 23.9 0.6%
0.1
77,700 -0.8 17.4 2.2 11.2

HNX
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc