GIÁ CAO NHẤT/ GIÁ THẤP NHẤT (ĐỈNH/ĐÁY CỔ PHIẾU) - Từ ngày 05/09/2023


Bảo hiểm 
Từ khóa:
Nhấn vào link Tổng % để sắp xếp CAO NHẤT/THẤP NHẤT.
STT Mã CK Giá bắt đầu
05/09/2023
Cao Nhất
(k)
Thấp Nhất
(k)
Giá Hiện Tại
(k)
Tổng %
(+/-)k
Tổng Khối Lượng Gía trị Nước ngoài
(Mua-Bán Tỉ VND)
Giá Sổ Sách
(k)
EPS
(k)
P/E
(lần)
1 PRE 16.7 17.5 16.7 17 1.8%
0.3
74,500 0 12.7 1.9 9.1
2 VNR 28.4 29.8 27.5 28.2 -0.7%
-0.2
980,900 0 24.3 3.4 8.5
3 PGI 26 26.9 25.8 25.8 -0.8%
-0.2
21,300 0.3 16.6 1.7 15.3
4 MIG 18 18.6 17.5 17.8 -1.1%
-0.2
4,799,400 13.8 12.0 1.0 18.6
5 PTI 33.6 36.5 32 32 -4.8%
-1.6
304,700 0 23 -4.4 0
6 PVI 49.5 51.8 46.7 46.8 -5.5%
-2.7
1,649,100 0 35.8 4.3 12.1
7 BVH 45.5 45.8 42 42.2 -7.3%
-3.3
13,065,200 -15.5 28.4 2.1 21.3
8 BMI 29.1 29.1 25.2 26.4 -9.3%
-2.7
3,028,100 5.4 23.1 2.7 10.8
9 BIC 28.4 29.0 25 25 -12.0%
-3.4
2,581,600 -28.3 23.1 2.7 10.6

HNX
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |