Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (pti)

32
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
32
0
0
0
0
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
23
-4.4k
0 lần
-4%
-19%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
1.5
2,806 tỷ
80 triệu
18,546
62.8 - 24
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
6,935 tỷ
1,892 tỷ
366.5%
21.4%
63 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Bảo hiểm
(Ngành nghề)
#Bảo hiểm - ^BH     (9 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
BVH 42.25 (0.10) 50.7%
PVI 45.80 (-1.00) 17.6%
VNR 28.00 (-0.20) 6.8%
BIC 25.00 (0.00) 4.8%
MIG 17.70 (-0.10) 4.7%
BMI 26.00 (-0.40) 4.6%
PGI 25.05 (-0.75) 4.6%
PTI 32.00 (0.00) 4.2%
PRE 17.00 (0.00) 2.0%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
30.90 500 32.00 1,000
30.80 400 33.80 1,300
30.00 5,000 33.90 300
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 3,466 (3.29) 0% 116.90 (0.15) 0%
2018 3,683 (3.79) 0% 119.20 (0.02) 0%
2019 4,853 (4.79) 0% 120.42 (0.11) 0%
2020 6,350 (6.08) 0% 128.74 (0.24) 0%
2021 6,600 (5.70) 0% 208 (0.26) 0%
2022 6,350 (0) 0% 208.50 (-0.35) -0%
2023 5,730 (0) 0% 112 (0.04) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |