CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco (dmc)

66.20
0.30
(0.46%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
65.90
66
67
66
6,700
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
40.8
5.8k
11.6 lần
11%
14%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
0.8
2,327 tỷ
35 triệu
28,290
70.6 - 40.1
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
371 tỷ
1,418 tỷ
26.1%
79.3%
52 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Chăm sóc sức khỏe
(Ngành nghề)
Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất
(Nhóm họ)
#Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất - ^DUOCPHAM     (38 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
DGC 93.70 (0.20) 45.3%
DHG 118.70 (1.70) 19.3%
IMP 69.80 (1.80) 5.7%
DVN 19.00 (0.60) 5.5%
TRA 86.80 (2.30) 4.4%
DMC 66.20 (0.30) 2.9%
CSV 43.90 (0.80) 2.4%
DCL 22.85 (0.20) 2.1%
VFG 36.25 (0.05) 1.9%
OPC 22.80 (-0.10) 1.8%
NDC 151.00 (0.00) 1.1%
PMC 74.40 (0.00) 0.9%
AMV 4.00 (0.00) 0.7%
DHT 21.00 (-0.20) 0.7%
DP3 61.70 (0.00) 0.6%
JVC 3.64 (0.06) 0.5%
VMD 20.50 (0.00) 0.4%
DHD 23.00 (0.00) 0.4%
HAI 1.50 (0.00) 0.3%
NDP 21.00 (0.00) 0.3%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
66.20 2,500 66.50 100
66.10 200 66.60 200
66.00 2,700 66.70 100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
1,800 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 66 0.10 500 500
09:18 66 0.10 300 800
09:26 66 0.10 300 1,100
09:34 66.10 0.20 100 1,200
09:35 66.10 0.20 100 1,300
10:19 66.10 0.20 1,800 3,100
10:35 66.20 0.30 1,600 4,700
11:14 66.70 0.80 100 4,800
11:21 66.70 0.80 400 5,200
11:24 67 1.10 500 5,700
13:10 66.20 0.30 600 6,300
14:10 66.20 0.30 400 6,700

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 0 (1.36) 0% 185 (0.21) 0%
2018 0 (1.46) 0% 225 (0.23) 0%
2019 0 (1.53) 0% 230 (0.23) 0%
2020 1,468 (1.54) 0% 233 (0.18) 0%
2021 1,540 (1.57) 0% 0.03 (0.16) 637%
2022 1,550 (1.59) 0% 0.03 (0.20) 800%
2023 1,701 (0.81) 0% 0.03 (0.08) 323%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |