CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (psd)

13
-0.50
(-3.70%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
13.50
13
13.50
12.90
32,900
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
16.7
3.7k
8.6 lần
3%
22%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
1.4
630 tỷ
40 triệu
27,295
19.8 - 10.2
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
2,598 tỷ
547 tỷ
474.6%
17.4%
63 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Bán buôn
(Ngành nghề)
#Bán buôn - ^BB     (57 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
PLX 34.65 (-0.65) 58.1%
DGW 53.50 (-2.10) 12.3%
HHS 8.40 (-0.20) 3.5%
PET 23.30 (-1.20) 3.2%
VFG 62.40 (1.10) 3.0%
SGT 11.85 (0.00) 2.2%
VPG 14.20 (-0.10) 1.5%
GMA 48.80 (0.00) 1.2%
SHN 6.70 (0.00) 1.1%
CLM 73.00 (0.00) 1.0%
SMC 11.25 (-0.15) 1.0%
TLH 7.03 (-0.27) 0.9%
PSH 5.01 (0.32) 0.7%
TSC 2.80 (-0.05) 0.7%
PSD 13.00 (-0.50) 0.6%
AMV 3.10 (-0.10) 0.5%
ABS 4.95 (-0.17) 0.5%
PMG 8.00 (-0.40) 0.5%
JVC 3.19 (-0.03) 0.5%
HMC 11.80 (-0.10) 0.4%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
12.90 400 13.00 2,800
12.80 1,600 13.20 100
12.70 400 13.40 100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 13 -0.50 5,800 5,800
09:20 13.50 0 100 5,900
10:50 13 -0.50 4,600 10,500
10:52 13 -0.50 900 11,400
10:56 13 -0.50 4,100 15,500
11:26 12.90 -0.60 500 16,000
11:28 12.90 -0.60 4,700 20,700
13:10 13 -0.50 700 21,400
13:13 13 -0.50 200 21,600
13:19 13 -0.50 300 21,900
13:27 13 -0.50 1,200 23,100
13:34 13 -0.50 200 23,300
14:11 13 -0.50 3,000 26,300
14:21 13 -0.50 100 26,400
14:22 13 -0.50 400 26,800
14:25 12.90 -0.60 100 26,900
14:28 12.90 -0.60 500 27,400
14:29 12.90 -0.60 500 27,900
14:45 13 -0.50 5,000 32,900

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 5,800 (6.45) 0% 64 (0.07) 0%
2018 5,700 (5.64) 0% 59 (0.06) 0%
2019 6,000 (5.76) 0% 65.60 (0.05) 0%
2020 6,000 (8.39) 0% 45.60 (0.05) 0%
2021 9,000 (8.80) 0% 96 (0.14) 0%
2022 10,000 (8.96) 0% 129.60 (0.11) 0%
2023 10,500 (1.88) 0% 120 (0.02) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc