CTCP Tập đoàn Đầu Tư Lê Gia (kdm)

19.70
0.20
(1.03%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
19.50
19.40
19.70
19.30
28,900
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
10.5
-0.5k
0 lần
-4%
-4%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
1.8
129 tỷ
7 triệu
100,843
23.2 - 9.1
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
3 tỷ
76 tỷ
3.4%
96.7%
0 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Bán buôn
(Ngành nghề)
#Bán buôn - ^BB     (57 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
PLX 36.85 (0.55) 57.2%
DGW 63.60 (0.80) 12.5%
HHS 9.84 (0.00) 3.6%
PET 27.80 (0.40) 3.3%
VFG 61.50 (0.20) 3.1%
SGT 12.30 (0.25) 2.2%
VPG 15.85 (-0.15) 1.5%
GMA 48.80 (0.00) 1.2%
SHN 6.70 (0.00) 1.1%
CLM 75.40 (-2.50) 1.0%
TLH 8.26 (-0.04) 1.0%
SMC 10.75 (0.00) 1.0%
PSH 5.07 (-0.38) 0.9%
TSC 3.20 (-0.04) 0.8%
PSD 13.70 (0.10) 0.7%
AMV 3.50 (0.00) 0.6%
ABS 5.66 (-0.09) 0.5%
PMG 8.40 (-0.59) 0.5%
JVC 3.43 (-0.01) 0.5%
HMC 12.00 (0.00) 0.4%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
19.50 2,900 19.70 6,000
19.40 2,500 19.80 9,700
19.30 3,400 19.90 2,300
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:12 19.40 -0.10 5,000 5,000
09:13 19.40 -0.10 2,000 7,000
09:14 19.30 -0.20 2,500 9,500
09:18 19.30 -0.20 100 9,600
09:20 19.30 -0.20 2,000 11,600
09:59 19.50 0 2,000 13,600
10:14 19.50 0 3,000 16,600
10:20 19.50 0 1,000 17,600
10:29 19.40 -0.10 1,500 19,100
12:59 19.40 -0.10 1,600 20,700
13:37 19.50 0 1,000 21,700
13:39 19.50 0 1,000 22,700
14:10 19.50 0 4,100 26,800
14:28 19.50 0 1,100 27,900
14:44 19.70 0.20 1,000 28,900

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 80 (0.04) 0% 4 (0.00) 0%
2018 50 (0.01) 0% 2 (0.00) 0%
2019 90 (0.05) 0% 7 (0.00) 0%
2020 90 (0.01) 0% 6 (0.00) 0%
2021 0 (0.02) 0% 4.43 (0.00) 0%
2022 40 (0.04) 0% 4.16 (-0.00) -0%
2023 100 (0.03) 0% 4.80 (0.00) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc