CTCP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục (eci)

24.50
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
24.50
0
0
0
0
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
20.2
-1.7k
0 lần
-6%
-8%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
0.9
47 tỷ
2 triệu
4,445
27.8 - 25.1
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
13 tỷ
38 tỷ
35.7%
73.7%
18 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Công nghệ và thông tin
(Ngành nghề)
Giáo Dục
(Nhóm họ)
#Giáo Dục - ^GIAODUC     (23 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
HTP 12.50 (0.00) 33.0%
VNB 10.20 (-0.40) 19.5%
EID 22.20 (-0.20) 9.6%
SED 19.10 (-0.10) 5.5%
DST 4.40 (0.20) 3.6%
STC 20.70 (0.00) 3.4%
EBS 11.40 (0.00) 3.4%
BED 33.00 (0.00) 2.8%
PNC 9.20 (0.00) 2.8%
DAD 18.90 (0.00) 2.7%
ALT 13.50 (0.00) 2.4%
SMN 12.90 (0.00) 1.6%
SGD 13.10 (0.80) 1.5%
QST 16.00 (0.00) 1.5%
ECI 24.50 (0.00) 1.3%
HEV 30.00 (0.00) 0.9%
SAP 23.20 (0.00) 0.9%
LBE 23.80 (0.00) 0.8%
TPH 11.20 (0.00) 0.7%
DAE 14.00 (0.10) 0.6%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
ATC 0 ATC 0
0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 55 (0.06) 0% 2.88 (0.00) 0%
2018 56 (0.06) 0% 2.88 (0.00) 0%
2019 56 (0.06) 0% 3.60 (0.00) 0%
2020 59 (0.07) 0% 3.04 (0.00) 0%
2021 60.50 (0.06) 0% 3.08 (0.00) 0%
2022 170 (0.05) 0% 0 (0.00) 0%
2023 480.60 (0.01) 0% 13.68 (-0.00) -0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc