CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội (ebs)

12.40
-1.30
(-9.49%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
13.70
12.40
12.40
12.40
500
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
14.2
1.4k
8.1 lần
7%
10%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
0.4
112 tỷ
10 triệu
42,249
12 - 7.1
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
43 tỷ
145 tỷ
29.4%
77.3%
9 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Công nghệ và thông tin
(Ngành nghề)
Giáo Dục
(Nhóm họ)
#Giáo Dục - ^GIAODUC     (23 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
HTP 29.90 (-0.70) 53.5%
VNB 9.70 (0.00) 12.6%
EID 21.00 (0.10) 6.0%
SED 18.80 (-0.20) 3.7%
EBS 12.40 (-1.30) 3.0%
DST 4.90 (0.20) 2.7%
STC 19.90 (0.00) 2.2%
DAD 22.00 (-0.40) 2.1%
BED 34.90 (0.00) 2.0%
PNC 8.90 (0.00) 1.9%
ALT 13.40 (-1.40) 1.6%
SGD 19.20 (0.00) 1.5%
SAP 54.00 (0.00) 1.3%
SMN 13.20 (0.00) 1.1%
QST 16.70 (0.00) 1.0%
ECI 25.10 (0.00) 0.9%
HEV 30.00 (0.00) 0.6%
DAE 15.00 (0.00) 0.4%
TPH 11.70 (0.00) 0.4%
BST 19.30 (0.00) 0.4%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
ATO 0 ATO 1,000
0 12.40 1,000
0.00 0 13.70 1,300
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:25 12.40 -1.30 300 300
09:49 12.40 -1.30 200 500

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 0 (0.19) 0% 13.40 (0.01) 0%
2018 0 (0.18) 0% 13.60 (0.01) 0%
2019 177 (0.17) 0% 14 (0.01) 0%
2020 120 (0.11) 0% 0 (0.01) 0%
2021 95 (0.12) 0% 0.01 (0.01) 137%
2022 100.50 (0.10) 0% 0 (0.02) 0%
2023 96.50 (0.01) 0% 0 (0.00) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |