CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh (qst)

16.70
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
16.70
0
0
0
0
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
13.3
3.0k
4.6 lần
7%
23%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
1.0
45 tỷ
3 triệu
193
13.9 - 7.4
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
90 tỷ
43 tỷ
208.4%
32.4%
3 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Công nghệ và thông tin
(Ngành nghề)
Giáo Dục
(Nhóm họ)
#Giáo Dục - ^GIAODUC     (23 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
HTP 30.50 (-0.10) 53.5%
VNB 9.70 (0.00) 12.6%
EID 20.90 (0.00) 6.0%
SED 19.00 (0.00) 3.7%
EBS 13.70 (0.00) 3.0%
DST 4.70 (0.00) 2.7%
STC 19.90 (0.00) 2.2%
DAD 22.40 (0.00) 2.1%
BED 34.90 (0.00) 2.0%
PNC 8.90 (0.00) 1.9%
ALT 14.80 (0.00) 1.6%
SGD 19.20 (0.00) 1.5%
SAP 54.00 (0.00) 1.3%
SMN 13.20 (0.00) 1.1%
QST 16.70 (0.00) 1.0%
ECI 25.10 (0.00) 0.9%
HEV 30.00 (0.00) 0.6%
DAE 15.00 (0.00) 0.4%
TPH 11.70 (0.00) 0.4%
BST 19.30 (0.00) 0.4%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
ATO 0 ATO 0
0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2016 70 (0.08) 0% 2.80 (0.00) 0%
2017 80 (0.08) 0% 3 (0.00) 0%
2019 92 (0.11) 0% 3.20 (0.00) 0%
2020 100 (0.11) 0% 4 (0.00) 0%
2021 118 (0.14) 0% 4.30 (0.01) 0%
2022 155 (0.16) 0% 6.20 (0.01) 0%
2023 168 (0.02) 0% 9 (0.00) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |