CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (sav)

15.30
0.15
(0.99%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
15.15
15.15
15.55
14.90
113,900
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
20.2
1.3k
8.9 lần
3%
6%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
1.2
245 tỷ
18 triệu
17,431
17.9 - 10.2
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
291 tỷ
356 tỷ
81.9%
55.0%
24 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
SX Hàng gia dụng
(Ngành nghề)
#SX Hàng gia dụng - ^SXHGD     (20 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
TCM 42.50 (0.35) 18.5%
MSH 39.85 (0.10) 16.0%
STK 28.30 (0.20) 12.8%
GIL 32.50 (1.05) 11.8%
TNG 21.00 (0.00) 11.7%
TTF 4.61 (0.08) 9.6%
EVE 14.25 (-0.05) 3.2%
ADS 13.30 (0.25) 3.1%
GDT 24.20 (-0.05) 2.8%
TVT 16.50 (0.00) 1.9%
GMC 8.87 (-0.03) 1.6%
SAV 15.30 (0.15) 1.5%
KMR 3.58 (0.02) 1.1%
X20 11.00 (-0.40) 1.1%
TDT 7.10 (0.00) 0.9%
TET 29.40 (0.00) 0.9%
SHA 4.69 (0.00) 0.8%
SVD 2.45 (0.03) 0.4%
FTM 0.80 (0.00) 0.2%
MHL 3.30 (0.00) 0.1%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
14.95 1,100 15.25 1,000
14.90 1,300 15.30 3,300
14.80 2,000 15.35 3,000
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 1,175

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:14 15.15 -0.50 50,300 50,300
09:17 15.55 -0.10 15,000 65,300
09:26 15.25 -0.40 1,000 66,300
09:38 15.20 -0.45 1,500 67,800
09:40 15.35 -0.30 5,000 72,800
09:43 15.35 -0.30 2,500 75,300
09:46 15.15 -0.50 4,000 79,300
09:47 15.15 -0.50 5,600 84,900
09:51 15.35 -0.30 500 85,400
10:37 15.35 -0.30 5,100 90,500
11:13 15.35 -0.30 3,500 94,000
11:15 15.20 -0.45 3,000 97,000
11:20 15.35 -0.30 5,800 102,800
11:22 15.35 -0.30 200 103,000
12:59 15.15 -0.50 1,000 104,000
13:18 15.30 -0.35 100 104,100
14:10 15.30 -0.35 1,600 105,700
14:14 15.30 -0.35 2,100 107,800
14:19 14.90 -0.75 6,000 113,800
14:20 15.30 -0.35 100 113,900

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 567.98 (0.56) 0% 15.44 (0.02) 0%
2018 584.50 (0.71) 0% 17.70 (0.02) 0%
2019 777 (0.87) 0% 0.01 (0.03) 508%
2020 777 (0.94) 0% 0 (0.05) 0%
2021 980 (1.01) 0% 0.01 (0.04) 862%
2023 980 (0.40) 0% 0 (0.01) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc