Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành (vtz)

8.20
-0.40
(-4.65%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
8.60
8.30
8.40
8.10
301,100
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
11.6
1.1k
6.2 lần
2%
9%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
0
179 tỷ
23 triệu
54,021
9.5 - 6.8
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
1,193 tỷ
490 tỷ
243.3%
29.1%
63 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

SX Nhựa - Hóa chất
(Ngành nghề)
#SX Nhựa - Hóa chất - ^SXNHC     (47 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
GVR 28.10 (-0.55) 48.9%
DGC 108.00 (-3.10) 17.4%
DCM 30.50 (-0.75) 6.7%
DPM 31.20 (-1.30) 5.1%
BMP 105.30 (-7.90) 3.9%
PHR 55.10 (0.80) 3.1%
NTP 38.10 (-1.00) 2.1%
AAA 9.50 (-0.40) 1.5%
CSV 53.50 (-3.50) 1.1%
LAS 19.60 (-2.10) 1.0%
DNP 20.30 (0.10) 1.0%
TDP 33.60 (0.25) 0.9%
LIX 66.30 (-0.80) 0.9%
NET 84.00 (-1.70) 0.7%
APH 7.54 (0.00) 0.7%
DPR 35.60 (-0.90) 0.7%
BFC 26.80 (-1.80) 0.7%
HRC 43.05 (-3.15) 0.6%
TRC 41.45 (1.35) 0.5%
TNC 56.90 (0.00) 0.4%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
8.10 4,900 8.20 100
8.00 1,300 8.40 200
7.90 300 8.50 5,000
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
1,500 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 8.30 -0.30 100 100
09:44 8.40 -0.20 21,000 21,100
09:45 8.40 -0.20 12,300 33,400
09:47 8.40 -0.20 25,000 58,400
09:48 8.40 -0.20 35,000 93,400
09:54 8.40 -0.20 20,000 113,400
09:58 8.40 -0.20 30,000 143,400
10:15 8.40 -0.20 15,000 158,400
10:21 8.40 -0.20 10,000 168,400
10:22 8.40 -0.20 5,000 173,400
10:34 8.40 -0.20 5,000 178,400
10:57 8.40 -0.20 10,000 188,400
11:10 8.40 -0.20 5,000 193,400
13:13 8.20 -0.40 2,000 195,400
13:14 8.10 -0.50 5,000 200,400
13:17 8.10 -0.50 15,000 215,400
13:18 8.10 -0.50 5,000 220,400
13:26 8.10 -0.50 10,000 230,400
13:28 8.10 -0.50 6,200 236,600
13:35 8.10 -0.50 19,000 255,600
13:45 8.20 -0.40 10,000 265,600
13:52 8.20 -0.40 10,000 275,600
14:10 8.20 -0.40 15,100 290,700
14:15 8.20 -0.40 9,000 299,700
14:17 8.20 -0.40 300 300,000
14:44 8.20 -0.40 1,100 301,100

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2023 2,100 (0.63) 0% 51 (0.01) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc