KẾT QUẢ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Tín hiệu đã chọn:
1/ RSI(14) Vượt lên 70
Thay đổi tín hiệu
Lưu tín hiệu (1)

Mã (17) Giá +/- Khối lượng
lpb 19.55 1.25
6.83%
15,101,300
tch 17.05 0.05
0.29%
9,035,600
^vtkb 720.46 29.70
4.30%
1,983,214
vgi 53.00 2.30
4.54%
1,166,700
gsp 12.75 0.35
2.82%
525,900
kgm 8.40 0.20
2.44%
212,100
vpd 28.05 0.25
0.90%
32,000
chp 30.10 0.30
1.01%
18,200
ve8 4.90 0.20
4.26%
10,400
dtg 42.50 -0.20
-0.47%
5,300
ybm 10.00 0.30
3.09%
2,300
hu1 6.66 0.33
5.21%
1,400
cka 72.00 2.70
3.90%
600
sac 11.30 0.20
1.80%
200
l10 22.75 0.95
4.36%
100
s12 2.50 0.10
4.17%
100
tnp 26.10 3.00
12.99%
100
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc