Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (ksf)

40
0.40
(1.01%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
39.60
39.60
40
39.60
7,600
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
22.6
1.1k
37.4 lần
3%
5%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
0
12,240 tỷ
300 triệu
77,376
84.4 - 36.2
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
5,842 tỷ
6,791 tỷ
86.0%
53.8%
48 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
LARGE CAPITAL
(Thị trường mở)
Bất động sản
(Ngành nghề)
#Bất động sản - ^BDS     (81 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VHM 48.60 (0.60) 25.1%
VIC 49.50 (-0.50) 22.9%
BCM 69.10 (-0.40) 8.4%
VRE 27.30 (-0.10) 7.5%
NVL 17.40 (0.00) 4.1%
KBC 34.65 (0.65) 3.2%
KDH 33.30 (0.30) 2.9%
PDR 24.50 (0.00) 2.0%
DIG 25.65 (0.05) 1.9%
NLG 36.00 (-0.20) 1.7%
DXG 20.60 (-0.15) 1.6%
VPI 52.30 (-0.20) 1.5%
KSF 40.00 (0.40) 1.4%
TCH 13.20 (-0.30) 1.1%
HUT 22.70 (-0.30) 1.0%
KOS 39.35 (0.00) 1.0%
HDG 29.30 (-0.05) 0.9%
SJS 61.50 (0.30) 0.8%
CEO 23.70 (-0.20) 0.8%
ITA 5.88 (0.38) 0.6%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
39.20 300 40.50 200
39.10 100 40.60 300
39.00 700 40.70 300
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:14 39.60 -1.20 500 500
09:15 39.60 -1.20 1,000 1,500
09:27 39.90 -0.90 1,500 3,000
09:41 39.90 -0.90 1,100 4,100
10:21 39.90 -0.90 800 4,900
10:48 40 -0.80 1,600 6,500
11:10 40 -0.80 1,100 7,600

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2022 3,163.72 (1.21) 0% 415.50 (0.63) 0%
2023 1,419.29 (0.05) 0% 43.93 (0.04) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |