CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp (dop)

12.50
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
12.50
12.50
12.50
12.50
400
17.3k
2.6k
4.7 lần
0.7 lần
13% # 15%
1.2
59 tỷ
5 triệu
307
15.1 - 8.8
15 tỷ
82 tỷ
18.2%
84.60%
9 tỷ

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
12.00 500 12.50 100
0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (15 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGI 94.60 (-9.50) 27.9%
ACV 113.70 (-3.10) 22.6%
MCH 197.80 (2.60) 12.8%
BSR 22.60 (-1.20) 6.6%
VEA 44.20 (-2.60) 5.5%
MVN 40.00 (-5.10) 4.7%
FOX 92.40 (-5.20) 4.2%
VEF 215.00 (0.10) 3.2%
PGV 23.55 (-0.85) 2.5%
SSH 69.00 (-0.50) 2.3%
DNH 44.00 (0.00) 1.7%
QNS 49.10 (-0.70) 1.6%
IDP 255.00 (-18.50) 1.5%
VSF 33.90 (-0.20) 1.5%
CTR 138.40 (-3.60) 1.5%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
14:20 12.50 0 400 400

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 0 (0.06) 0% 9.50 (0.01) 0%
2018 0 (0.07) 0% 9.50 (0.01) 0%
2019 67 (0.08) 0% 9 (0.01) 0%
2020 72 (0.07) 0% 0 (0.01) 0%
2021 67.90 (0.07) 0% 0.01 (0.01) 90%
2022 74 (0) 0% 0 (0) 0%
2023 80 (0) 0% 0 (0) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2023
Qúy 4
2022
Qúy 4
2021
Qúy 4
2020
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV86,63983,66672,34071,43281,208
Tổng lợi nhuận trước thuế15,52810,0198,3359,40810,195
Lợi nhuận sau thuế 12,4428,0247,1728,0068,133
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ12,4428,0247,1728,0068,133
Tổng tài sản96,63397,09496,70495,59796,63397,09496,70495,59798,09087,53778,94474,11870,97768,423
Tổng nợ14,88321,56424,22721,89314,88321,56424,22721,89325,25919,68210,8658,0346,9933,569
Vốn chủ sở hữu81,74975,53172,47773,70381,74975,53172,47773,70372,83167,85468,07966,08463,98464,853


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc