Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (vsf)

38.50
0.10
(0.26%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
38.40
39.80
39.90
38
21,600
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
4.9
-0.0k
0 lần
-0%
-0%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
2.5
18,400 tỷ
500 triệu
8,295
37.4 - 3.4
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
6,211 tỷ
2,453 tỷ
253.2%
28.3%
637 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (837 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
ACV 74.90 (-0.20) 16.0%
VGI 23.10 (-0.10) 6.9%
BSR 21.80 (-0.20) 6.5%
MCH 76.00 (0.00) 5.4%
VEA 37.50 (0.30) 4.8%
PGV 25.90 (0.30) 2.8%
FOX 67.90 (-0.10) 2.2%
VEF 123.60 (3.60) 2.0%
MVN 19.00 (0.00) 2.0%
MSR 18.30 (0.30) 1.9%
VSF 38.50 (0.10) 1.9%
DNH 44.00 (0.00) 1.8%
QNS 49.20 (1.00) 1.7%
SSH 63.90 (0.00) 1.6%
IDP 250.00 (0.00) 1.4%
OIL 10.70 (0.00) 1.1%
SNZ 28.00 (0.70) 1.0%
MML 26.60 (0.40) 0.9%
CTR 77.90 (1.30) 0.8%
PGB 28.00 (0.20) 0.8%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
38.40 2,500 38.60 100
38.00 1,300 38.70 400
37.60 100 38.80 2,100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:37 39.90 1.50 900 900
09:39 39.90 1.50 100 1,000
09:44 39 0.60 200 1,200
09:45 39 0.60 100 1,300
09:46 39 0.60 200 1,500
10:10 38.40 0 4,300 5,800
10:15 38.40 0 3,000 8,800
10:16 38.40 0 100 8,900
10:28 38.40 0 1,900 10,800
10:35 38.40 0 100 10,900
10:54 38.40 0 1,700 12,600
10:55 39 0.60 500 13,100
13:10 38.40 0 600 13,700
13:15 38 -0.40 4,200 17,900
13:19 38 -0.40 200 18,100
13:21 38 -0.40 300 18,400
13:22 38 -0.40 600 19,000
13:23 38.50 0.10 200 19,200
13:36 38.50 0.10 700 19,900
13:48 38.50 0.10 200 20,100
14:10 38.40 0 500 20,600
14:34 38.50 0.10 700 21,300
14:46 38.50 0.10 100 21,400
14:48 38.50 0.10 200 21,600

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2019 13,826.56 (16.83) 0% 0 (-0.14) 0%
2020 11,880 (16.59) 0% 8 (-0.21) -3%
2022 8,520.56 (17.32) 0% 0 (0.02) 0%
2023 8,700.45 (4.47) 0% 0 (0.00) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |