CTCP CMVIETNAM (cms)

25.50
-1.30
(-4.85%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
26.80
24.70
26.50
24.20
581,700
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
13.6
0.1k
165 lần
1%
1%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
3.7
420 tỷ
25 triệu
38,858
16.5 - 5.1
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
116 tỷ
346 tỷ
33.5%
74.9%
33 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Xây dựng
(Ngành nghề)
#Xây dựng - ^XD     (95 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
REE 64.10 (0.90) 18.3%
THD 35.30 (0.10) 10.0%
VCG 24.40 (0.25) 9.6%
LGC 51.00 (0.00) 7.8%
PC1 32.15 (1.25) 6.8%
SCG 65.90 (-0.30) 4.6%
CII 19.55 (0.25) 4.4%
BCG 9.96 (0.08) 4.3%
HHV 16.10 (0.35) 4.0%
CTD 48.00 (0.20) 3.1%
DPG 37.45 (0.25) 1.9%
LCG 12.40 (0.25) 1.9%
FCN 14.80 (0.20) 1.9%
HBC 8.18 (0.00) 1.8%
TCD 8.15 (0.15) 1.6%
HTN 16.50 (0.00) 1.2%
L18 35.00 (0.00) 1.1%
IDJ 6.10 (0.00) 0.9%
DTD 24.60 (-0.10) 0.9%
VNE 11.25 (0.00) 0.8%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
25.30 2,700 25.40 8,300
25.20 4,500 25.60 2,500
25.10 100 25.70 4,700
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 26 -3.70 203,700 203,700
09:11 26 -3.70 200 203,900
09:12 25.10 -4.60 10,200 214,100
09:13 25.10 -4.60 100 214,200
09:17 25 -4.70 41,100 255,300
09:18 24.80 -4.90 40,700 296,000
09:19 24.70 -5 10,500 306,500
09:20 24.50 -5.20 28,100 334,600
09:21 24.20 -5.50 125,900 460,500
09:22 24.30 -5.40 78,700 539,200
09:23 24.90 -4.80 27,600 566,800
09:24 25 -4.70 5,700 572,500
09:25 25 -4.70 600 573,100
09:26 25 -4.70 5,900 579,000
09:27 25 -4.70 500 579,500
09:28 25.20 -4.50 100 579,600
09:29 25.50 -4.20 100 579,700
09:30 25.60 -4.10 100 579,800
09:31 25.60 -4.10 500 580,300

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 491.58 (0.43) 0% 16.00 (0.01) 0%
2018 327.62 (0.28) 0% 4.58 (0.00) 0%
2019 445.65 (0.32) 0% 12.31 (0.00) 0%
2020 482.02 (0.28) 0% 0 (-0.01) 0%
2021 196.39 (0.19) 0% 0 (0.01) 0%
2022 444.48 (0.16) 0% 0 (0.00) 0%
2023 79.42 (0.00) 0% 0 (0.00) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |