DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT


Mã CK Giá Thay đổi KLGD 24h KLGD 30d KL Niêm Yết Vốn Thị Trường NN sở hữu Cao/Thấp
52 tuần
1/
tcm
CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
44.20 2.85 1,027,000 518,373 81,946,677 3,306,499,156 48.70%

Biểu đồ 52 tuần
2/
msh
CTCP May Sông Hồng
42.20 0.10 97,200 116,256 75,014,100 2,512,972,350 3.27%

Biểu đồ 52 tuần
3/
stk
CTCP Sợi Thế Kỷ
28.70 -0.10 46,200 55,340 84,363,825 2,100,659,210 16.80%

Biểu đồ 52 tuần
4/
tng
CTCP Đầu tư và Thương mại TNG
19.70 -0.30 1,975,900 715,721 105,117,758 1,871,096,012 7.62%

Biểu đồ 52 tuần
5/
gil
CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
29.40 -1.60 1,047,500 134,585 70,000,000 1,557,500,000 4.21%

Biểu đồ 52 tuần
6/
ttf
CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành
3.80 -0.05 1,871,600 1,471,192 393,548,302 1,471,870,653 5.84%

Biểu đồ 52 tuần
7/
eve
CTCP Everpia
14 0 88,900 111,644 41,500,473 601,756,858 59.50%

Biểu đồ 52 tuần
8/
ads
CTCP Damsan
12.20 -0.30 1,508,300 223,154 43,779,034 538,482,127 0.31%

Biểu đồ 52 tuần
9/
gdt
CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành
25.50 -0.80 21,400 17,705 21,683,417 509,560,300 17.23%

Biểu đồ 52 tuần
10/
tvt
Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP
16.20 0.10 14,300 8,466 21,000,000 336,000,000 49%

Biểu đồ 52 tuần
11/
gmc
CTCP Garmex Sài Gòn
8.91 -0.01 6,300 22,716 32,950,999 265,585,066 49.07%

Biểu đồ 52 tuần
12/
sav
CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex
15.15 -0.10 54,700 17,431 17,967,405 245,255,071 51.10%

Biểu đồ 52 tuần
13/
kmr
CTCP Mirae
3.42 0.02 9,400 295,542 56,881,443 200,222,678 62.66%

Biểu đồ 52 tuần
14/
tet
CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc
29.40 0 0 1,115 5,702,940 167,666,434 0.01%

Biểu đồ 52 tuần
15/
tdt
CTCP Đầu tư và Phát triển TDT
7 0 37,900 142,025 23,896,534 164,886,080 0.07%

Biểu đồ 52 tuần
16/
sha
CTCP Sơn Hà Sài Gòn
4.40 0 7,100 127,750 33,446,675 152,182,378 0.91%

Biểu đồ 52 tuần
17/
x20
CTCP X20
10.60 0 0 881 17,250,000 139,725,007 0.19%

Biểu đồ 52 tuần
18/
svd
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng
2.67 0.01 57,700 130,852 27,605,908 63,217,528 0.46%

Biểu đồ 52 tuần
19/
ftm
CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân
0.70 0 0 609,177 50,000,000 30,000,001 0%

Biểu đồ 52 tuần
20/
mhl
CTCP Minh Hữu Liên
3.30 0 0 6,448 5,430,923 17,922,046 0.42%

Biểu đồ 52 tuần
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc