CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (dvp)

68.50
0.50
(0.74%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
68
68
68.50
68
5,300
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
35.5
8.2k
6.7 lần
20%
23%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
0.6
2,480 tỷ
40 triệu
17,178
65.2 - 37.8
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
186 tỷ
1,419 tỷ
13.1%
88.4%
20 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Vận tải - kho bãi
(Ngành nghề)
#Vận tải - kho bãi - ^VTKB     (59 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VJC 103.60 (0.40) 32.1%
HVN 12.65 (-0.05) 16.0%
GMD 71.30 (-0.40) 12.3%
PVT 26.65 (0.00) 5.0%
PHP 22.20 (-0.30) 4.2%
SCS 75.00 (0.00) 3.9%
TMS 50.50 (1.00) 3.4%
STG 46.75 (-0.05) 2.7%
HAH 41.30 (0.05) 1.7%
VSC 22.55 (-0.10) 1.6%
CDN 28.50 (0.00) 1.6%
DVP 68.50 (0.50) 1.5%
NCT 90.60 (-0.10) 1.3%
SGN 71.00 (0.10) 1.3%
PDN 110.00 (0.00) 1.2%
VOS 12.15 (0.10) 1.0%
ASG 21.30 (-0.10) 0.9%
CLL 40.45 (-0.25) 0.8%
TCL 38.30 (0.00) 0.7%
SKG 14.90 (0.40) 0.5%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
68.20 8,500 68.50 400
68.00 4,500 68.80 1,100
67.90 500 69.00 900
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
100 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:26 68 0 300 300
09:29 68.20 0.20 300 600
09:37 68.20 0.20 100 700
09:38 68.50 0.50 300 1,000
09:40 68.50 0.50 100 1,100
09:41 68.20 0.20 500 1,600
09:43 68.20 0.20 500 2,100
09:54 68.20 0.20 100 2,200
10:18 68.20 0.20 400 2,600
10:22 68.20 0.20 100 2,700
10:32 68.20 0.20 100 2,800
10:44 68.20 0.20 300 3,100
10:54 68.20 0.20 100 3,200
11:16 68.30 0.30 100 3,300
13:10 68.40 0.40 100 3,400
13:49 68.40 0.40 1,000 4,400
13:52 68.50 0.50 200 4,600
13:57 68.50 0.50 600 5,200
14:21 68.50 0.50 100 5,300

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 685 (0.63) 0% 310 (0.29) 0%
2018 585 (0.64) 0% 260 (0.29) 0%
2019 650 (0.56) 0% 286 (0.25) 0%
2020 620 (0.52) 0% 0 (0.24) 0%
2021 634 (0.61) 0% 0 (0.28) 0%
2022 725 (0.58) 0% 0 (0.28) 0%
2023 716.20 (0.26) 0% 0 (0.22) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc