CTCP Lilama 7 (lm7)

2.30
0.10
(4.55%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
2.20
2.30
2.30
2.30
800
0k
0k
1,000 lần
1,000 lần
0% # 0%
1.0
0 tỷ
0 triệu
0
0 - 0

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
2.00 300 2.30 200
1.90 10,200 2.50 800
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Xây dựng
(Ngành nghề)
#Xây dựng - ^XD     (17 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
REE 61.50 (-2.50) 22.6%
THD 35.20 (0.40) 11.6%
LGC 58.00 (0.00) 9.6%
VCG 20.60 (0.00) 9.5%
PC1 28.30 (-0.90) 7.8%
CTD 72.60 (-0.80) 6.6%
SCG 66.10 (0.00) 4.9%
CII 17.30 (-0.30) 4.8%
HHV 13.15 (-0.10) 4.7%
BCG 8.80 (-0.58) 4.3%
DPG 57.70 (-4.30) 3.4%
FCN 14.85 (-0.10) 2.0%
LCG 11.95 (-0.10) 2.0%
HBC 7.79 (-0.06) 1.9%
TCD 6.92 (-0.07) 1.7%
L18 39.00 (-0.40) 1.3%
DTD 28.50 (-0.90) 1.3%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:55 2.30 0.10 800 800

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 160 (0.09) 0% 0.80 (-0.02) -2%
2018 160 (0.09) 0% 0.80 (0.00) 0%
2019 150 (0.11) 0% 0 (0.00) 0%
2020 150 (0.11) 0% 0 (-0.01) 0%
2021 150 (0.03) 0% 0 (-0.02) 0%
2023 40 (0.01) 0% 0 (-0.01) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2023
Qúy 2
2023
Qúy 1
2023
Qúy 4
2022
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV8,77347811,20326,24934,46733,268107,323108,17493,90893,113170,445151,107132,891
Tổng lợi nhuận trước thuế-5,747-3,505-12,044-21,073-20,172-15,479-5,544203206-17,7751,209828539
Lợi nhuận sau thuế -5,747-3,505-12,044-21,073-20,172-15,479-5,544203206-17,775673113347
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ-5,747-3,505-12,044-21,073-20,172-15,479-5,544203206-17,775673113347
Tổng tài sản117,696123,113125,061128,528117,696128,329155,979180,829183,825172,744183,742220,257226,454199,334
Tổng nợ136,467130,063126,264126,220136,467126,026133,504142,875142,327131,450142,653160,982167,810140,802
Vốn chủ sở hữu-18,770-6,950-1,2032,308-18,7702,30222,47537,95441,49841,29541,08959,27558,64558,532


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc