CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (vst)

3.30
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
3.30
3.30
3.30
3.30
0
0k
9.7k
0.3 lần
0 lần
152% # 0%
1.4
221 tỷ
67 triệu
37,119
4 - 2.6
1,244 tỷ
-818 tỷ
0%
0%
30 tỷ

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
ATC 0 ATC 0
0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (15 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGI 94.60 (-9.50) 27.9%
ACV 113.70 (-3.10) 22.6%
MCH 197.80 (2.60) 12.8%
BSR 22.60 (-1.20) 6.6%
VEA 44.20 (-2.60) 5.5%
MVN 40.00 (-5.10) 4.7%
FOX 92.40 (-5.20) 4.2%
VEF 215.00 (0.10) 3.2%
PGV 23.55 (-0.85) 2.5%
SSH 69.00 (-0.50) 2.3%
DNH 44.00 (0.00) 1.7%
QNS 49.10 (-0.70) 1.6%
IDP 255.00 (-18.50) 1.5%
VSF 33.90 (-0.20) 1.5%
CTR 138.40 (-3.60) 1.5%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 646 (0.60) 0% -324.80 (-0.23) 0%
2018 639.86 (0.54) 0% -302.25 (-0.26) 0%
2019 514.31 (0.48) 0% -298.97 (-0.27) 0%
2020 469.99 (0.42) 0% 0 (-0.30) 0%
2021 425.57 (0.50) 0% 0 (0.00) 0%
2022 687.27 (0.78) 0% 0 (0.21) 0%
2023 597.02 (0.10) 0% 0 (0.00) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV110,726108,742106,391122,097437,667778,029502,825421,164479,622542,948602,372603,202887,9571,447,196
Tổng lợi nhuận trước thuế90,00256,797-14,640517,526560,419217,449261-302,900-272,261-255,173-233,450-327,692-193,855-184,705
Lợi nhuận sau thuế 89,30956,245-15,462516,838557,820214,540-2,040-305,643-272,404-255,300-233,427-262,645-194,024-144,237
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ89,30956,245-15,462516,838557,820214,540-2,040-305,643-272,404-255,300-233,427-262,645-193,847-144,787
Tổng tài sản426,787458,771425,051458,576458,820574,137642,189710,505862,3891,089,0961,478,0441,740,1221,905,0982,615,166
Tổng nợ1,244,4591,364,5191,387,0451,404,4341,364,5192,076,3662,358,5012,424,7462,290,9872,245,2902,159,0832,207,6572,109,6602,370,029
Vốn chủ sở hữu-817,672-905,749-961,994-945,859-905,699-1,502,230-1,716,313-1,714,241-1,428,598-1,156,194-681,039-467,534-204,562245,137


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc