CTCP Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội (fhn)

14
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
14
14
14
14
0
34.4k
0.7k
20.6 lần
0.4 lần
1% # 2%
0.4
42 tỷ
3 triệu
0
14 - 14
106 tỷ
103 tỷ
102.9%
49.28%
35 tỷ

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
ATO 0 ATO 0
0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (795 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGI 92.00 (-2.00) 19.0%
ACV 100.00 (1.90) 15.1%
MCH 181.00 (3.40) 9.1%
BSR 22.50 (1.40) 4.3%
VEA 42.10 (1.90) 3.7%
FOX 78.20 (-0.50) 2.7%
VEF 223.90 (-0.50) 2.6%
SSH 65.60 (0.10) 1.7%
DNH 57.50 (0.00) 1.7%
PGV 20.85 (0.00) 1.6%
MVN 20.00 (2.30) 1.5%
MSR 17.90 (0.50) 1.4%
QNS 51.60 (2.60) 1.2%
VSF 34.80 (0.10) 1.2%
IDP 249.50 (0.00) 1.1%
CTR 131.60 (2.50) 1.0%
SNZ 35.00 (0.50) 0.9%
MML 37.60 (-0.70) 0.8%
EVF 16.25 (0.15) 0.8%
OIL 11.00 (0.60) 0.7%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2018 730 (0.85) 0% 2.30 (0.00) 0%
2019 750 (0.94) 0% 2.50 (0.00) 0%
2020 600 (0.73) 0% 1.60 (0.00) 0%
2021 650 (0.71) 0% 0.00 (0.00) 4%
2022 650 (0.75) 0% 0 (0.00) 0%
2023 700 (0) 0% 2 (0) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2023
Qúy 4
2022
Qúy 4
2021
Qúy 4
2020
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015
Doanh thu bán hàng và CCDV999,904751,901713,188732,332936,989849,637708,752853,782866,209
Tổng lợi nhuận trước thuế3,3421,60923112,5802,7483,4423,9142,1051,549
Lợi nhuận sau thuế 2,0341,6092311,6121,7351,5222,6421,501916
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ2,0341,6092311,6121,7351,5222,6421,501916
Tổng tài sản209,589196,841236,291191,678209,589196,841236,291191,678189,629176,342186,357170,142229,812
Tổng nợ106,312147,154188,965143,143106,312147,154188,965143,143141,032127,978137,151122,377182,606
Vốn chủ sở hữu103,27749,68747,32648,535103,27749,68747,32648,53548,59748,36449,20647,76447,206


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc