CTCP Sonadezi Long Bình (szb)

30.40
-0.10
(-0.33%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
30.50
30
31.70
29.70
1,000
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
20.1
3.8k
8.3 lần
8%
19%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
0.7
930 tỷ
30 triệu
13,768
33.2 - 22.8
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
843 tỷ
603 tỷ
139.8%
41.7%
203 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Bất động sản
(Ngành nghề)
#Bất động sản - ^BDS     (80 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VHM 40.90 (-0.40) 24.2%
VIC 42.10 (0.35) 21.9%
BCM 58.20 (0.00) 8.1%
VRE 22.80 (0.70) 7.3%
NVL 17.70 (0.00) 4.8%
KBC 31.55 (0.45) 3.2%
KDH 31.55 (0.35) 3.0%
PDR 27.00 (-0.20) 2.5%
DIG 25.10 (0.40) 2.1%
NLG 37.20 (0.20) 1.9%
VPI 55.20 (0.10) 1.8%
KSF 40.50 (-0.20) 1.6%
DXG 19.85 (-0.15) 1.6%
TCH 12.20 (-0.25) 1.1%
KOS 38.75 (0.05) 1.1%
SJS 72.80 (0.50) 1.0%
HUT 19.50 (-0.40) 0.9%
HDG 27.35 (-0.25) 0.9%
CEO 21.60 (0.00) 0.8%
ITA 6.18 (0.02) 0.7%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
30.30 2,100 31.30 500
30.10 3,000 31.40 800
30.00 1,000 31.60 600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:16 29.70 -0.80 800 800
09:26 31.70 1.20 100 900
14:45 30.40 -0.10 100 1,000

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2019 353 (0.34) 0% 90.71 (0.10) 0%
2020 353.40 (0.35) 0% 98.10 (0.11) 0%
2021 379.53 (0.34) 0% 0.03 (0.10) 419%
2022 382.77 (0.36) 0% 103.45 (0.11) 0%
2023 389.58 (0.19) 0% 111.53 (0.07) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc