CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (vsi)

19.20
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
19.20
19.20
19.20
19.20
1,200
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
15.4
2k
9.7 lần
5%
13%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
0.7
235 tỷ
13 triệu
6,584
18.6 - 12.5
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
323 tỷ
203 tỷ
159.2%
38.6%
62 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Xây dựng
(Ngành nghề)
#Xây dựng - ^XD     (95 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
REE 57.30 (0.20) 17.2%
THD 35.20 (0.40) 10.6%
VCG 22.70 (0.00) 9.5%
LGC 53.80 (3.10) 8.9%
PC1 26.95 (0.25) 6.2%
SCG 63.60 (0.60) 4.7%
CTD 62.50 (0.50) 4.2%
CII 16.90 (-0.05) 4.1%
HHV 14.65 (0.50) 4.0%
BCG 8.58 (-0.04) 3.9%
DPG 38.40 (-0.10) 2.1%
LCG 11.95 (0.15) 1.9%
HBC 7.81 (-0.09) 1.9%
FCN 13.85 (0.20) 1.9%
TCD 6.88 (-0.02) 1.4%
HTN 16.25 (0.00) 1.2%
L18 35.80 (-0.20) 1.1%
IDJ 6.10 (0.00) 0.9%
DTD 23.00 (0.30) 0.8%
CTI 14.55 (0.05) 0.8%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
19.00 100 19.20 900
18.75 100 19.25 600
18.50 2,100 19.35 300
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
10:52 19.20 0 400 400
10:58 19.20 0 300 700
11:18 19.20 0 200 900
13:41 19.20 0 300 1,200

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 390 (0.35) 0% 36.50 (0.03) 0%
2018 400 (0.53) 0% 37 (0.02) 0%
2019 500 (0.44) 0% 31.60 (0.02) 0%
2020 245,527.01 (0.29) 0% 0 (0.02) 0%
2022 344 (0.34) 0% 0 (0.02) 0%
2023 326.51 (0.05) 0% 0 (0.00) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc