CTCP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (hmg)

11.60
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
11.60
11.60
11.60
11.60
0
11.9k
1.3k
9.0 lần
1.0 lần
3% # 11%
0.2
104 tỷ
9 triệu
28
14.2 - 9.0
297 tỷ
107 tỷ
278.1%
26.45%
5 tỷ

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
11.60 500 13.30 1,000
0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (15 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
ACV 129.30 (0.00) 25.1%
VGI 100.00 (9.10) 24.7%
MCH 218.50 (0.00) 14.2%
BSR 22.80 (-0.40) 6.4%
VEA 47.10 (1.60) 5.4%
FOX 108.90 (3.20) 4.6%
MVN 38.40 (5.00) 3.6%
VEF 213.00 (-5.90) 3.3%
PGV 22.90 (0.00) 2.3%
SSH 68.80 (0.20) 2.3%
DNH 54.50 (0.00) 2.1%
MSR 16.00 (-0.60) 1.6%
QNS 49.30 (-0.60) 1.6%
VSF 33.40 (0.00) 1.5%
CTR 152.30 (9.80) 1.5%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 0 (1.98) 0% 8 (0.01) 0%
2018 2,328.42 (2.23) 0% 9 (0.00) 0%
2019 2,446.50 (2.16) 0% 7 (-0.01) -0%
2020 2,294 (1.91) 0% 0 (0.00) 0%
2021 2,386.27 (2.49) 0% 0 (0.01) 0%
2022 2,645.40 (3.56) 0% 0 (0.01) 0%
2023 2,441.50 (0) 0% 0 (0) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2023
Qúy 4
2022
Qúy 4
2021
Qúy 4
2020
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV4,015,0483,555,6852,494,0071,907,7282,157,6252,232,5761,978,3041,621,3082,269,7312,122,987
Tổng lợi nhuận trước thuế15,02110,4499,3141,532-6,5412,87511,5237,7018,33716,990
Lợi nhuận sau thuế 11,5666,9646,6661,115-6,5412,87511,4957,7015,70710,533
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ11,5666,9646,6661,115-6,5412,87511,4957,7015,70710,533
Tổng tài sản403,409341,371260,403141,447403,409341,371260,403141,447293,221308,098174,797276,562258,467389,688
Tổng nợ296,715239,292165,06852,893296,715239,292165,06852,893205,782208,48083,084196,344185,950322,879
Vốn chủ sở hữu106,695102,07995,33588,554106,695102,07995,33588,55487,43999,61891,71380,21872,51666,809


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc