CTCP Lilama 18 (lm8)

14
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
14
14
14
14
35,700
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
31.2
1.2k
10.3 lần
1%
4%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
1.2
122 tỷ
9 triệu
5,564
15.8 - 7.3
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
986 tỷ
293 tỷ
336.7%
22.9%
12 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Xây dựng
(Ngành nghề)
#Xây dựng - ^XD     (95 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
REE 59.60 (-0.60) 16.8%
VCG 24.80 (-0.20) 10.0%
THD 35.30 (0.10) 10.0%
LGC 59.00 (0.00) 8.8%
PC1 29.25 (0.55) 6.3%
SCG 65.50 (-0.20) 4.6%
CTD 68.90 (0.20) 4.4%
CII 19.20 (0.05) 4.4%
HHV 15.60 (0.00) 3.9%
BCG 8.66 (0.15) 3.7%
DPG 41.90 (-0.30) 2.2%
LCG 13.50 (0.30) 2.0%
HBC 8.91 (-0.03) 2.0%
FCN 14.70 (0.10) 1.9%
TCD 8.22 (-0.16) 1.7%
L18 41.40 (0.00) 1.3%
HTN 15.30 (-0.20) 1.1%
DTD 28.80 (-0.60) 1.0%
IDJ 6.40 (0.10) 0.9%
CTI 16.50 (-0.05) 0.9%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
13.20 600 14.00 15,200
13.15 300 14.95 500
13.10 100 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
10:54 14 0 21,500 21,500
11:11 14 0 10,000 31,500
11:13 14 0 4,200 35,700

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 1,124 (1.69) 0% 44.96 (0.02) 0%
2018 1,168 (1.92) 0% 30 (0.02) 0%
2019 1,232.75 (1.74) 0% 0 (0.01) 0%
2020 1,293.39 (1.36) 0% 0 (0.01) 0%
2021 1,306.32 (1.43) 0% 0 (0.01) 0%
2023 1,262.86 (0.50) 0% 0 (0.00) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc