Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng (shg)

1.90
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
1.90
0
0
0
0
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
-18.1
-1.4k
0 lần
-4%
8%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
1.6
72 tỷ
40 triệu
4,399
2.8 - 1.7
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
2,080 tỷ
-723 tỷ
-287.7%
-53.3%
11 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (837 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
ACV 77.20 (0.20) 16.1%
VGI 24.00 (0.10) 7.1%
BSR 21.70 (0.70) 6.3%
MCH 77.00 (-1.90) 5.5%
VEA 37.60 (0.00) 4.8%
PGV 26.60 (-0.05) 2.9%
FOX 71.00 (0.30) 2.2%
MVN 20.80 (1.40) 2.1%
VEF 128.00 (5.80) 2.0%
MSR 20.60 (1.70) 1.9%
VSF 38.50 (0.00) 1.9%
QNS 50.30 (0.40) 1.7%
DNH 42.50 (0.00) 1.7%
SSH 64.20 (0.00) 1.5%
OIL 11.10 (0.10) 1.2%
SNZ 28.20 (-0.50) 1.0%
IDP 180.00 (0.00) 1.0%
MML 28.90 (0.00) 0.9%
CTR 77.60 (1.80) 0.9%
PGB 28.20 (-0.10) 0.8%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
ATC 0 ATC 0
0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 436 (0.19) 0% 0 (-0.06) 0%
2018 132.68 (0.15) 0% 0 (-0.39) 0%
2020 134.49 (0.04) 0% 0 (-0.06) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |