CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO (vie)

6.90
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
6.90
0
0
0
0
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
22.1
0.0k
150 lần
0%
0%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
1.1
12 tỷ
2 triệu
475
8 - 2.9
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
7 tỷ
46 tỷ
15.1%
86.9%
32 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Công nghệ và thông tin
(Ngành nghề)
#Công nghệ và thông tin - ^CNTT     (30 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
FPT 92.80 (0.00) 83.7%
CTR 77.90 (0.00) 7.1%
CMG 47.80 (0.00) 5.9%
ELC 23.25 (0.00) 1.1%
ICT 12.85 (0.00) 0.3%
EID 20.90 (0.00) 0.3%
ITD 10.75 (0.00) 0.2%
GLT 24.50 (0.00) 0.2%
SED 19.00 (0.00) 0.2%
EBS 13.70 (0.00) 0.1%
DST 4.80 (0.10) 0.1%
STC 19.90 (0.00) 0.1%
DAD 22.40 (0.00) 0.1%
BED 34.90 (0.00) 0.1%
PIA 24.80 (0.00) 0.1%
SGD 19.20 (0.00) 0.1%
KST 12.70 (0.00) 0.1%
ADC 17.10 (0.00) 0.1%
SMN 13.20 (0.00) 0.0%
QST 16.70 (0.00) 0.0%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
ATO 0 ATO 0
0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 21.10 (0.01) 0% 0.94 (0.00) 0%
2018 18.44 (0.01) 0% 1.80 (0.00) 0%
2019 30.75 (0.03) 0% 1.54 (0.00) 0%
2020 23.93 (0.03) 0% 0 (0.00) 0%
2021 35.31 (0.02) 0% 0 (0.00) 0%
2022 22.45 (0.01) 0% 0 (-0.00) 0%
2023 21.97 (0) 0% 0.23 (0) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |