CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai (dvw)

18
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
18
18
18
18
0
21.8k
4.0k
4.5 lần
0.8 lần
14% # 18%
0.2
42 tỷ
2 triệu
1
18 - 9.7
14 tỷ
51 tỷ
27.0%
78.76%
18 tỷ

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
15.30 100 ATO 0
0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (795 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGI 92.00 (-2.00) 19.0%
ACV 100.00 (1.90) 15.1%
MCH 181.00 (3.40) 9.1%
BSR 22.50 (1.40) 4.3%
VEA 42.10 (1.90) 3.7%
FOX 78.20 (-0.50) 2.7%
VEF 223.90 (-0.50) 2.6%
SSH 65.60 (0.10) 1.7%
DNH 57.50 (0.00) 1.7%
PGV 20.85 (0.00) 1.6%
MVN 20.00 (2.30) 1.5%
MSR 17.90 (0.50) 1.4%
QNS 51.60 (2.60) 1.2%
VSF 34.80 (0.10) 1.2%
IDP 249.50 (0.00) 1.1%
CTR 131.60 (2.50) 1.0%
SNZ 35.00 (0.50) 0.9%
MML 37.60 (-0.70) 0.8%
EVF 16.25 (0.15) 0.8%
OIL 11.00 (0.60) 0.7%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2016 79.49 (0.11) 0% 4.40 (0.01) 0%
2018 81.71 (0.12) 0% 6.40 (0.01) 0%
2019 61.40 (0.06) 0% 5 (0.01) 0%
2020 41.65 (0.05) 0% 4.41 (0.01) 0%
2021 48.41 (0.06) 0% 0.02 (0.01) 55%
2022 55.58 (0) 0% 8.26 (0) 0%
2023 48.24 (0) 0% 7.72 (0) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2023
Qúy 4
2022
Qúy 4
2021
Qúy 4
2020
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV44,30350,47257,63647,44763,452
Tổng lợi nhuận trước thuế10,68211,4019,2376,1527,911
Lợi nhuận sau thuế 9,3489,9458,3455,6176,725
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ9,3489,9458,3455,6176,725
Tổng tài sản64,95567,52472,78874,92864,95567,52472,78874,92877,94085,843112,451125,66873,01373,769
Tổng nợ13,79516,86227,00433,51513,79516,86227,00433,51535,99142,59372,27092,69944,30449,265
Vốn chủ sở hữu51,16050,66245,78341,41351,16050,66245,78341,41341,94943,25040,18132,96928,70924,504


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc