CTCP May Hữu Nghị (hni)

23.10
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
23.10
23.10
23.10
23.10
0
18.1k
2.5k
9.4 lần
1.3 lần
9% # 14%
1.5
552 tỷ
24 triệu
2,090
25.1 - 17.2
202 tỷ
429 tỷ
47.1%
67.97%
210 tỷ

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
21.70 100 24.40 100
21.60 200 24.50 4,600
21.50 1,000 25.00 10,500
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (15 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
ACV 134.50 (5.20) 25.1%
VGI 92.00 (1.10) 24.7%
MCH 219.10 (0.60) 14.2%
BSR 23.10 (-0.10) 6.4%
VEA 47.00 (1.50) 5.4%
FOX 104.90 (-0.80) 4.6%
MVN 38.40 (5.00) 3.6%
VEF 218.10 (-0.80) 3.3%
PGV 22.80 (-0.10) 2.3%
SSH 68.70 (0.10) 2.3%
DNH 54.50 (0.00) 2.1%
MSR 16.50 (-0.10) 1.6%
QNS 50.00 (0.10) 1.6%
VSF 33.40 (0.00) 1.5%
CTR 146.60 (4.10) 1.5%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2019 1,053.99 (1.19) 0% 30.24 (0.10) 0%
2020 0.73 (0.90) 124% 32 (0.10) 0%
2021 763.06 (0.78) 0% 0.02 (0.04) 177%
2023 874.20 (0.17) 0% 32 (0.01) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015
Doanh thu bán hàng và CCDV180,012194,736196,148305,998869,5351,128,872779,296900,0031,193,5321,349,7451,068,3431,006,4401,007,101
Tổng lợi nhuận trước thuế11,37135,69512,22114,25691,577115,94944,883124,741121,633121,517110,925105,503102,436
Lợi nhuận sau thuế 9,09729,0709,77711,10373,47490,41135,25899,72396,97296,17588,13683,87879,114
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ9,09729,0709,77711,10373,47490,41135,25899,72396,97296,17588,13683,87879,114
Tổng tài sản631,275649,681618,474622,131649,681641,097538,990600,545624,122578,230539,822421,744373,393
Tổng nợ202,181244,884242,747256,181229,684243,140199,712237,643326,132318,692292,646224,946204,460
Vốn chủ sở hữu429,094404,797375,727365,950419,997397,957339,278362,902297,989259,538247,175196,798168,932


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc