CTCP Sông Đà 5 (sd5)

7.30
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
7.30
7.30
7.30
7.20
48,200
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
18.2
0.7k
12 lần
1%
4%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
1.1
190 tỷ
26 triệu
58,870
9.1 - 6.2
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
1,017 tỷ
478 tỷ
212.9%
32.0%
87 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Xây dựng
(Ngành nghề)
#Xây dựng - ^XD     (95 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
REE 58.00 (-2.00) 18.3%
THD 34.80 (0.00) 10.3%
LGC 59.40 (0.00) 9.7%
VCG 21.00 (-0.60) 9.1%
PC1 24.85 (-1.10) 6.1%
SCG 65.00 (0.10) 4.7%
CTD 61.00 (-3.00) 4.4%
CII 15.60 (-0.75) 4.1%
BCG 7.85 (0.15) 3.6%
HHV 12.50 (-0.65) 3.5%
DPG 43.15 (-3.20) 2.7%
LCG 11.30 (0.05) 1.9%
FCN 13.05 (-0.70) 1.9%
HBC 7.10 (-0.20) 1.7%
TCD 6.63 (0.12) 1.4%
L18 37.40 (-0.10) 1.2%
HTN 12.50 (-0.70) 1.0%
DTD 23.80 (-1.40) 0.9%
S99 11.40 (-0.20) 0.8%
CTI 13.60 (-0.55) 0.8%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
7.20 9,300 7.40 2,000
7.10 1,800 7.50 5,500
7.00 6,300 7.60 8,400
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 7.30 0 2,000 2,000
09:19 7.30 0 300 2,300
09:24 7.30 0 100 2,400
10:10 7.20 -0.10 14,000 16,400
10:19 7.20 -0.10 100 16,500
10:20 7.20 -0.10 1,800 18,300
10:25 7.20 -0.10 100 18,400
10:26 7.20 -0.10 3,000 21,400
10:27 7.20 -0.10 2,000 23,400
10:29 7.20 -0.10 200 23,600
10:38 7.30 0 10,000 33,600
13:14 7.20 -0.10 100 33,700
13:23 7.30 0 100 33,800
13:27 7.30 0 10,000 43,800
14:10 7.30 0 2,300 46,100
14:14 7.30 0 100 46,200
14:17 7.30 0 100 46,300
14:18 7.30 0 100 46,400
14:19 7.30 0 100 46,500
14:21 7.30 0 100 46,600
14:22 7.30 0 1,100 47,700
14:23 7.30 0 200 47,900
14:26 7.30 0 100 48,000
14:27 7.30 0 100 48,100
14:44 7.30 0 100 48,200

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 1,545 (1.54) 0% 56.87 (0.03) 0%
2018 1,346.45 (1.30) 0% 27.90 (0.02) 0%
2019 1,359.02 (1.17) 0% 31.20 (0.02) 0%
2020 11,815.50 (1.75) 0% 26 (0.03) 0%
2022 1,033 (1.80) 0% 29.60 (0.02) 0%
2023 1,537.54 (0.52) 0% 20.72 (0.01) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc