CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Minh Hải (jos)

1.40
0.10
(7.69%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
1.30
1.30
1.40
1.20
20,300
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
-19.3
-1.6k
0 lần
-11%
8%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
2.6
15 tỷ
15 triệu
2,250
1.5 - 0.9
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
516 tỷ
-295 tỷ
-174.8%
-133.7%
1 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (837 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
ACV 67.70 (-0.40) 15.2%
VGI 25.80 (-0.20) 8.1%
BSR 19.00 (0.10) 6.0%
MCH 84.50 (3.50) 5.9%
VEA 32.90 (-0.30) 4.4%
PGV 22.90 (0.15) 2.6%
MVN 20.80 (2.00) 2.0%
VEF 125.00 (6.90) 2.0%
DNH 45.00 (0.00) 1.9%
VSF 37.00 (0.20) 1.9%
FOX 51.80 (-0.20) 1.7%
QNS 46.30 (0.20) 1.7%
MSR 14.50 (0.10) 1.6%
SSH 63.70 (0.40) 1.6%
IDP 257.50 (0.00) 1.5%
OIL 10.30 (0.10) 1.1%
SNZ 27.10 (-0.10) 1.1%
CTR 90.70 (-1.30) 1.1%
MML 25.50 (0.80) 0.8%
PGB 25.00 (0.00) 0.8%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
1.40 3,600 ATO 0
1.30 6,300 0.00 0
1.20 4,300 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 1.20 -0.10 700 700
09:35 1.30 0 200 900
09:45 1.20 -0.10 500 1,400
09:57 1.20 -0.10 100 1,500
10:33 1.20 -0.10 500 2,000
11:10 1.40 0.10 200 2,200
11:19 1.30 0 100 2,300
13:10 1.20 -0.10 1,200 3,500
13:43 1.20 -0.10 500 4,000
13:58 1.30 0 200 4,200
14:13 1.30 0 600 4,800
14:17 1.30 0 900 5,700
14:21 1.30 0 1,100 6,800
14:25 1.40 0.10 5,300 12,100
14:29 1.40 0.10 100 12,200
14:31 1.40 0.10 1,000 13,200
14:34 1.40 0.10 800 14,000
14:35 1.40 0.10 600 14,600
14:37 1.40 0.10 200 14,800
14:38 1.40 0.10 200 15,000
14:40 1.40 0.10 200 15,200
14:41 1.30 0 1,000 16,200
14:42 1.40 0.10 900 17,100
14:44 1.40 0.10 900 18,000
14:46 1.40 0.10 800 18,800
14:51 1.40 0.10 1,100 19,900
14:54 1.40 0.10 100 20,000
14:56 1.40 0.10 300 20,300

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 210 (0.36) 0% -30 (-0.04) 0%
2019 265 (0.25) 0% -21 (-0.05) 0%
2020 254 (0.35) 0% -46 (-0.02) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc