CTCP Licogi 166 (lcs)

1.20
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
1.20
0
0
0
0
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
2.3
-8.8k
0 lần
-26%
-378%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
1.0
8 tỷ
8 triệu
23,953
2.2 - 1.1
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
237 tỷ
18 tỷ
1,336.1%
7.0%
0 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Xây dựng
(Ngành nghề)
#Xây dựng - ^XD     (95 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
REE 61.80 (-1.70) 17.2%
VCG 23.65 (-1.75) 9.8%
THD 35.10 (-0.50) 9.4%
LGC 52.90 (0.00) 7.6%
PC1 28.60 (-2.10) 6.5%
BCG 10.45 (-0.75) 4.8%
CII 19.65 (-1.45) 4.7%
SCG 66.10 (-0.10) 4.2%
CTD 63.70 (-4.70) 4.2%
HHV 15.50 (-1.15) 4.1%
LCG 13.00 (-0.95) 2.1%
DPG 38.35 (-2.85) 2.1%
FCN 15.30 (-1.15) 2.1%
HBC 8.00 (-0.60) 1.8%
TCD 7.89 (-0.51) 1.6%
HTN 16.85 (-1.25) 1.3%
L18 36.50 (-2.80) 1.1%
IDJ 6.30 (-0.70) 0.9%
DTD 24.80 (-2.70) 0.9%
CTI 14.75 (-1.10) 0.8%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
ATC 0 ATC 0
0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 268.82 (0.21) 0% 2.07 (0.02) 1%
2018 305.03 (0.29) 0% 0 (0.00) 0%
2019 208.04 (0.28) 0% 0 (0.00) 0%
2020 200.91 (0.08) 0% 0 (0.00) 0%
2021 154.59 (0.02) 0% 0 (-0.07) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |