CTCP Merufa (mrf)

41
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
41
0
0
0
0
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
25.4
3.5k
8.2 lần
12%
14%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
1.7
104 tỷ
4 triệu
1,623
50.8 - 19.0
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
49 tỷ
93 tỷ
53.0%
90.8%
9 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (837 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
ACV 77.10 (0.10) 16.1%
VGI 23.60 (-0.30) 7.1%
BSR 21.10 (0.10) 6.3%
MCH 77.40 (-1.50) 5.5%
VEA 37.40 (-0.20) 4.8%
PGV 25.95 (-0.70) 2.9%
FOX 69.50 (-1.20) 2.2%
MVN 20.80 (1.40) 2.1%
VEF 126.00 (3.80) 2.0%
MSR 19.70 (0.80) 1.9%
VSF 37.00 (-1.50) 1.9%
QNS 49.90 (0.00) 1.7%
DNH 44.00 (1.50) 1.7%
SSH 64.00 (-0.20) 1.5%
OIL 10.70 (-0.30) 1.2%
SNZ 28.20 (-0.50) 1.0%
IDP 207.00 (27.00) 1.0%
MML 28.50 (0.00) 0.9%
CTR 76.30 (0.50) 0.9%
PGB 28.00 (-0.30) 0.8%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
ATC 0 ATC 0
0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 0 (0.08) 0% 2.54 (-0.00) -0%
2018 0 (0.10) 0% 2.25 (0.00) 0%
2019 0 (0.11) 0% 6.50 (0.01) 0%
2020 120.90 (0.20) 0% 9.61 (0.01) 0%
2021 248.06 (0.29) 0% 17.06 (0.02) 0%
2022 296.30 (0) 0% 0 (0) 0%
2023 170 (0) 0% 0 (0) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |