CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc (pcn)

8.20
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
8.20
0
0
0
0
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
2.1
-0.8k
0 lần
-11%
-35%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
1.0
33 tỷ
4 triệu
762
10.3 - 5
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
20 tỷ
8 tỷ
237.2%
29.7%
1 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (837 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
ACV 77.20 (0.20) 16.1%
VGI 24.00 (0.10) 7.1%
BSR 21.30 (0.30) 6.3%
MCH 77.40 (-1.50) 5.5%
VEA 37.50 (-0.10) 4.8%
PGV 26.60 (-0.05) 2.9%
FOX 69.70 (-1.00) 2.2%
MVN 20.80 (1.40) 2.1%
VEF 126.30 (4.10) 2.0%
MSR 19.90 (1.00) 1.9%
VSF 37.00 (-1.50) 1.9%
QNS 49.80 (-0.10) 1.7%
DNH 44.00 (1.50) 1.7%
SSH 64.00 (-0.20) 1.5%
OIL 10.70 (-0.30) 1.2%
SNZ 28.20 (-0.50) 1.0%
IDP 207.00 (27.00) 1.0%
MML 28.50 (0.00) 0.9%
CTR 76.40 (0.60) 0.9%
PGB 28.00 (-0.30) 0.8%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
ATC 0 ATC 0
0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 110 (0.03) 0% 0 (-0.01) 0%
2018 72 (0.03) 0% 0 (-0.01) 0%
2019 11.70 (0.01) 0% -0.43 (-0.01) 2%
2020 22 (0.01) 0% 0 (-0.00) 0%
2021 15 (0) 0% 0 (0) 0%
2023 30 (0) 0% 4.20 (0) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |