CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (nhc)

36.90
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
36.90
0
0
0
0
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
18.3
-0.3k
0 lần
-2%
-2%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
0.6
112 tỷ
3 triệu
2,689
36.9 - 22.4
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
2 tỷ
56 tỷ
4.5%
95.7%
4 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Vật liệu xây dựng
(Ngành nghề)
#Vật liệu xây dựng - ^VLXD     (40 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
HPG 26.10 (-0.20) 75.1%
HSG 19.95 (-0.05) 5.9%
VCS 64.00 (0.00) 4.9%
NKG 19.60 (-0.15) 2.5%
HT1 13.75 (0.10) 2.5%
GAB 196.40 (0.00) 1.4%
POM 5.90 (0.10) 0.8%
CVT 37.60 (0.00) 0.7%
BCC 11.00 (0.20) 0.6%
ACC 12.65 (0.60) 0.6%
DTL 21.80 (0.00) 0.6%
VGS 19.70 (0.00) 0.5%
LBM 49.80 (0.10) 0.5%
GKM 34.20 (-0.40) 0.4%
VIT 19.20 (0.00) 0.4%
THG 41.80 (0.00) 0.4%
BTS 5.50 (0.00) 0.3%
TEG 10.00 (0.00) 0.3%
VHL 17.60 (0.00) 0.2%
HOM 5.30 (0.00) 0.2%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
ATO 0 ATO 0
0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 114.89 (0.11) 0% 18.79 (0.01) 0%
2018 95.56 (0.10) 0% 14.57 (0.01) 0%
2019 103.26 (0.11) 0% 15.09 (0.01) 0%
2020 72.28 (0.07) 0% 0 (0.01) 0%
2021 39.77 (0.03) 0% 0 (0.01) 0%
2022 58.23 (0.03) 0% 0 (0.00) 0%
2023 30.19 (0.00) 0% 0 (-0.00) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |