CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (pgd)

36.75
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
36.75
0
0
0
0
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
14.8
3.9k
7.5 lần
10%
26%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
1.0
3,222 tỷ
90 triệu
79,218
49.5 - 20.2
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
2,201 tỷ
1,329 tỷ
165.7%
37.6%
1,433 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
MIDDLE CAPITAL
(Thị trường mở)
Tiện ích
(Ngành nghề)
Năng lượng Điện/Khí/
(Nhóm họ)
#Năng lượng Điện/Khí/ - ^NANGLUONG     (43 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
POW 11.75 (-0.05) 20.6%
DNH 45.60 (-6.40) 16.2%
VSH 49.90 (1.00) 8.3%
NT2 26.10 (-0.20) 5.7%
DTK 11.00 (0.00) 5.6%
HND 13.80 (0.00) 5.1%
QTP 15.00 (0.00) 5.0%
TMP 74.40 (0.00) 3.9%
PPC 13.85 (0.05) 3.2%
CHP 27.90 (0.40) 2.9%
PGD 36.75 (0.00) 2.5%
SHP 32.80 (0.10) 2.5%
VPD 24.95 (0.00) 2.0%
TBC 39.00 (0.00) 1.8%
SBA 29.10 (0.10) 1.3%
ND2 32.00 (0.00) 1.2%
S4A 38.20 (0.00) 1.1%
PGS 30.30 (0.00) 1.1%
SEB 48.90 (0.00) 1.1%
GHC 27.90 (0.00) 1.0%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
ATC 0 ATC 0
0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 5,912.50 (6.79) 0% 157.70 (0.21) 0%
2018 7,087.70 (8.14) 0% 180.20 (0.24) 0%
2019 8,171.90 (7.98) 0% 0.02 (0.23) 1,298%
2020 8,427 (7.53) 0% 203.90 (0.20) 0%
2021 8,308.70 (9.00) 0% 204.50 (0.25) 0%
2023 9,596 (4.95) 0% 213.60 (0.17) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc