CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (vsh)

49.90
1
(2.04%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
48.90
48.50
52
48
16,800
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
22.2
5.0k
7.2 lần
12%
23%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
0.8
9,893 tỷ
232 triệu
258,717
46.4 - 23.2
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
4,460 tỷ
5,074 tỷ
87.9%
53.2%
89 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
MIDDLE CAPITAL
(Thị trường mở)
Tiện ích
(Ngành nghề)
Năng lượng Điện/Khí/
(Nhóm họ)
#Năng lượng Điện/Khí/ - ^NANGLUONG     (43 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
POW 11.75 (-0.05) 20.6%
DNH 45.60 (-6.40) 16.2%
VSH 49.90 (1.00) 8.3%
NT2 26.10 (-0.20) 5.7%
DTK 11.00 (0.00) 5.6%
HND 13.80 (0.00) 5.1%
QTP 15.00 (0.00) 5.0%
TMP 74.40 (0.00) 3.9%
PPC 13.85 (0.05) 3.2%
CHP 27.90 (0.40) 2.9%
PGD 36.75 (0.00) 2.5%
SHP 32.80 (0.10) 2.5%
VPD 24.95 (0.00) 2.0%
TBC 39.00 (0.00) 1.8%
SBA 29.10 (0.10) 1.3%
ND2 32.00 (0.00) 1.2%
S4A 38.20 (0.00) 1.1%
PGS 30.30 (0.00) 1.1%
SEB 48.90 (0.00) 1.1%
GHC 27.90 (0.00) 1.0%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
48.90 200 49.90 1,800
48.50 300 50.00 1,500
48.00 1,100 50.40 500
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
400 100

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:31 48.50 0.10 1,000 1,000
09:33 48.40 0 300 1,300
09:45 48.40 0 400 1,700
09:47 48.40 0 400 2,100
09:54 48.40 0 600 2,700
09:55 48.90 0.50 1,100 3,800
09:56 52 3.60 900 4,700
10:10 49.90 1.50 800 5,500
12:59 48.40 0 600 6,100
13:10 48 -0.40 4,900 11,000
13:14 49.50 1.10 4,600 15,600
13:38 49.50 1.10 200 15,800
14:10 48.90 0.50 400 16,200
14:25 48.90 0.50 400 16,600
14:29 49.90 1.50 200 16,800

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 538.35 (0.53) 0% 264.37 (0.28) 0%
2018 559.03 (0.56) 0% 277.00 (0.31) 0%
2019 441.52 (0.40) 0% 187.64 (0.16) 0%
2020 367.29 (0.34) 0% 111.48 (0.19) 0%
2021 1,283.31 (1.61) 0% 114.86 (0.39) 0%
2022 2,030.36 (3.08) 0% 525.24 (1.26) 0%
2023 2,457.45 (0.89) 0% 856.11 (0.48) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc