DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT


Mã CK Giá Thay đổi KLGD 24h KLGD 30d KL Niêm Yết Vốn Thị Trường NN sở hữu Cao/Thấp
52 tuần
1/
ssi
CTCP Chứng khoán SSI
37.55 0.40 19,498,500 4,754,543 1,489,121,129 38,344,869,072 46.88%

Biểu đồ 52 tuần
2/
vnd
CTCP Chứng khoán VNDirect
21.95 0.15 11,081,900 4,542,530 1,217,844,009 19,850,856,418 23.61%

Biểu đồ 52 tuần
3/
vci
CTCP Chứng khoán Bản Việt
52.10 1.10 4,884,100 2,150,317 435,499,901 14,197,296,108 25.73%

Biểu đồ 52 tuần
4/
hcm
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
29.50 0.70 8,264,100 1,551,697 457,211,966 11,155,971,796 45.71%

Biểu đồ 52 tuần
5/
shs
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
20.80 0.70 29,047,600 3,338,599 813,156,748 10,489,721,739 6.21%

Biểu đồ 52 tuần
6/
vix
CTCP Chứng khoán VIX
19.50 0.35 22,798,700 2,488,493 582,139,189 7,014,777,338 0%

Biểu đồ 52 tuần
7/
fts
CTCP Chứng khoán FPT
61.50 1.30 1,327,300 523,979 195,059,951 6,319,942,710 25.28%

Biểu đồ 52 tuần
8/
bsi
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
62.80 1.80 583,300 314,074 187,800,120 6,234,964,127 33.17%

Biểu đồ 52 tuần
9/
mbs
CTCP Chứng khoán MB
29.60 0.60 3,542,600 984,014 380,593,118 6,089,489,888 0.68%

Biểu đồ 52 tuần
10/
cts
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
40.50 2.30 3,940,700 463,512 148,738,311 2,885,523,177 1.23%

Biểu đồ 52 tuần
11/
vds
CTCP Chứng khoán Rồng Việt
21.95 0.35 1,908,200 175,424 210,000,000 2,708,999,920 1.95%

Biểu đồ 52 tuần
12/
ors
CTCP Chứng khoán Tiên Phong
16.30 0.15 2,055,700 533,183 200,000,000 2,700,000,000 2.74%

Biểu đồ 52 tuần
13/
agr
CTCP Chứng khoán Agribank
21.65 0.70 2,277,600 603,057 215,391,309 2,530,847,881 0.31%

Biểu đồ 52 tuần
14/
tvs
CTCP Chứng khoán Thiên Việt
23.90 0.05 24,100 57,891 107,075,184 2,013,013,378 28.49%

Biểu đồ 52 tuần
15/
bvs
CTCP Chứng khoán Bảo Việt
38.60 0.20 676,200 379,796 72,233,937 1,560,253,067 7.53%

Biểu đồ 52 tuần
16/
apg
CTCP Chứng khoán APG
15.50 0.05 349,900 596,063 146,306,612 1,305,054,990 0.84%

Biểu đồ 52 tuần
17/
evs
CTCP Chứng khoán Everest
8.30 0.10 199,500 145,357 103,000,400 690,102,660 0.02%

Biểu đồ 52 tuần
18/
ivs
CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
13.20 0.20 151,900 125,041 69,350,000 540,930,013 7.22%

Biểu đồ 52 tuần
19/
tvb
CTCP Chứng khoán Trí Việt
7.94 0.09 258,300 392,471 112,015,461 516,391,290 1.87%

Biểu đồ 52 tuần
20/
aps
CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
6.20 0 462,600 616,337 83,000,000 506,299,992 0.84%

Biểu đồ 52 tuần
21/
psi
CTCP Chứng khoán Dầu khí
8.90 0.10 111,700 104,588 59,841,300 454,793,874 15.12%

Biểu đồ 52 tuần
22/
wss
CTCP Chứng khoán Phố Wall
6.20 0.10 17,200 230,138 50,300,000 286,709,990 2.08%

Biểu đồ 52 tuần
23/
hbs
CTCP Chứng khoán Hòa Bình
8.40 0 50,100 109,251 32,999,980 207,899,880 0.06%

Biểu đồ 52 tuần
24/
vig
CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
8 0.10 260,500 471,164 34,133,300 201,386,473 0.72%

Biểu đồ 52 tuần
25/
art
CTCP Chứng khoán BOS
1.30 0 0 1,983,300 96,922,509 125,999,257 0.66%

Biểu đồ 52 tuần
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc