DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT


Mã CK Giá Thay đổi KLGD 24h KLGD 30d KL Niêm Yết Vốn Thị Trường NN sở hữu Cao/Thấp
52 tuần
1/
ssi
CTCP Chứng khoán SSI
32.05 -0.55 17,885,800 4,531,916 1,489,121,129 50,630,118,386 46.88%

Biểu đồ 52 tuần
2/
vnd
CTCP Chứng khoán VNDirect
21.70 -0.85 23,189,300 4,280,299 1,217,844,009 29,228,256,216 23.61%

Biểu đồ 52 tuần
3/
vci
CTCP Chứng khoán Bản Việt
42.85 -0.95 3,270,200 2,052,019 435,499,901 20,686,245,298 25.73%

Biểu đồ 52 tuần
4/
hcm
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
31.50 -0.35 4,695,500 1,500,523 457,211,966 15,568,067,093 45.71%

Biểu đồ 52 tuần
5/
shs
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
17 -0.80 17,104,600 3,087,359 813,156,748 15,531,294,197 6.21%

Biểu đồ 52 tuần
6/
vix
CTCP Chứng khoán VIX
16.55 -1.20 36,664,300 2,141,137 582,139,189 11,700,997,921 0%

Biểu đồ 52 tuần
7/
mbs
CTCP Chứng khoán MB
21.60 -0.20 2,555,800 899,899 380,593,118 8,030,514,935 0.68%

Biểu đồ 52 tuần
8/
fts
CTCP Chứng khoán FPT
38.70 -1.50 1,539,900 475,303 195,059,951 8,007,210,840 25.28%

Biểu đồ 52 tuần
9/
bsi
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
37.45 -1.50 1,006,600 295,843 187,800,120 7,183,354,590 33.17%

Biểu đồ 52 tuần
10/
cts
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
27.65 -1.30 1,056,600 446,045 148,738,311 4,462,149,330 1.23%

Biểu đồ 52 tuần
11/
ors
CTCP Chứng khoán Tiên Phong
18.25 -1 5,363,100 500,036 200,000,000 4,029,999,924 2.74%

Biểu đồ 52 tuần
12/
vds
CTCP Chứng khoán Rồng Việt
15.95 -1.05 1,222,300 167,352 210,000,000 3,885,000,000 1.95%

Biểu đồ 52 tuần
13/
agr
CTCP Chứng khoán Agribank
17 -1 2,223,700 582,387 215,391,309 3,823,195,735 0.31%

Biểu đồ 52 tuần
14/
tvs
CTCP Chứng khoán Thiên Việt
24.25 -0.30 82,300 56,403 107,075,184 2,687,587,159 28.49%

Biểu đồ 52 tuần
15/
bvs
CTCP Chứng khoán Bảo Việt
26.50 -0.30 314,900 379,525 72,233,937 2,094,784,173 7.53%

Biểu đồ 52 tuần
16/
apg
CTCP Chứng khoán APG
10.15 -0.75 2,067,500 580,738 146,306,612 1,543,534,785 0.84%

Biểu đồ 52 tuần
17/
evs
CTCP Chứng khoán Everest
10.20 -0.80 377,200 133,358 103,000,400 1,163,904,540 0.02%

Biểu đồ 52 tuần
18/
ivs
CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
11.20 -0.60 90,800 124,339 69,350,000 957,030,013 7.22%

Biểu đồ 52 tuần
19/
aps
CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
7.50 -0.80 986,300 608,718 83,000,000 813,400,016 0.84%

Biểu đồ 52 tuần
20/
tvb
CTCP Chứng khoán Trí Việt
5.34 -0.25 193,700 394,776 112,015,461 712,418,347 1.87%

Biểu đồ 52 tuần
21/
psi
CTCP Chứng khoán Dầu khí
10 -0.50 206,800 101,160 59,841,300 592,428,847 15.12%

Biểu đồ 52 tuần
22/
wss
CTCP Chứng khoán Phố Wall
7.30 -0.40 43,600 231,570 50,300,000 412,459,990 2.08%

Biểu đồ 52 tuần
23/
hbs
CTCP Chứng khoán Hòa Bình
9.10 -0.40 61,700 109,011 32,999,980 359,699,769 0.06%

Biểu đồ 52 tuần
24/
vig
CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
8.80 -0.70 746,400 465,247 34,133,300 307,199,700 0.72%

Biểu đồ 52 tuần
25/
art
CTCP Chứng khoán BOS
1.30 0 0 2,034,120 96,922,509 125,999,257 0.66%

Biểu đồ 52 tuần
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |