()

1,267.1
1.32
(0.10%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
0
0
0
0
0
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
0
0k
0 lần
0%
0%
Beta
Vốn thị trường
KL đang lưu hành
KLGD 30d
Lợi nhuận sau thuế
0
0
0
0
0
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Doanh thu
0
0
0%
0%
0
Mã CK Điểm ảnh hưởng Vốn thị trường Tỉ lệ ảnh hưởng Giá khớp Thay đổi
vcb
0 410,782,452,805 14.39% 97.30
0
0%
bid
0 203,352,661,263 8.38% 53.50
0.50
0.94%
vhm
0 169,820,332,032 5.91% 43.95
0.55
1.27%
hpg
0 133,740,071,100 5.63% 30.85
-0.15
-0.48%
vic
0 154,464,390,220 5.36% 45.25
0.25
0.56%
ctg
0 133,119,295,536 5.34% 35.60
0.05
0.14%
vnm
0 142,116,970,260 4.70% 71.50
-0.50
-0.69%
tcb
0 97,427,509,521 4.64% 41.85
-0.35
-0.83%
gas
0 146,608,567,080 4.63% 77.60
0.20
0.26%
vpb
0 134,264,080,020 4.18% 19.65
-0.25
-1.26%
fpt
0 91,053,205,476 3.74% 110.80
1.80
1.65%
gvr
0 67,599,998,474 3.58% 29.15
0.55
1.92%
mbb
0 77,531,164,604 3.42% 24
-0.15
-0.62%
msn
0 82,860,783,457 3.13% 70.50
0.10
0.14%
acb
0 72,277,109,723 2.96% 27.80
-0.20
-0.71%
mwg
0 55,181,854,168 2.11% 46.60
0.40
0.87%
vre
0 51,699,770,479 1.93% 26.65
0.15
0.57%
stb
0 50,900,824,332 1.86% 31.95
0.40
1.27%
hdb
0 43,262,497,999 1.83% 23.30
0
0%
vjc
0 53,619,522,066 1.75% 103.30
0.20
0.19%
ssi
0 38,344,869,072 1.72% 37.35
0.35
0.95%
plx
0 41,274,710,290 1.45% 35.90
0.05
0.14%
sab
0 36,360,643,735 1.17% 58.60
0.10
0.17%
nvl
0 25,152,855,392 1.04% 17.30
0.20
1.17%
bvh
0 28,876,356,652 1.00% 42.80
-0.10
-0.23%
tpb
0 24,991,737,123 0.98% 19.85
0
0%
pnj
0 23,639,673,240 0.93% 95.70
5.30
5.86%
pow
0 24,823,839,853 0.85% 11.75
0.10
0.86%
kdh
0 20,501,338,130 0.78% 34.95
0.30
0.87%
pdr
0 14,070,988,800 0.61% 29
0
0%
Tổng : 0 điểm
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc