()

1,177.3
-20.40
(-1.70%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
0
0
0
0
0
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
0
0k
0 lần
0%
0%
Beta
Vốn thị trường
KL đang lưu hành
KLGD 30d
Lợi nhuận sau thuế
0
0
0
0
0
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Doanh thu
0
0
0%
0%
0
Mã CK Điểm ảnh hưởng Vốn thị trường Tỉ lệ ảnh hưởng Giá khớp Thay đổi
vcb
0 426,872,980,262 13.12% 89.30
2.30
2.64%
bid
0 239,268,172,637 7.29% 46.05
0.85
1.88%
vhm
0 243,409,149,223 6.97% 48
-2.20
-4.38%
gas
0 194,265,925,000 6.50% 90.90
2.10
2.36%
vic
0 234,938,424,738 6.35% 50
-2.20
-4.21%
hpg
0 168,628,785,300 5.26% 27.30
-1.10
-3.87%
vnm
0 167,196,435,600 5.20% 77.50
-0.50
-0.64%
ctg
0 156,907,764,717 4.86% 31.65
-0.05
-0.16%
vpb
0 146,347,842,100 4.63% 21.25
-0.40
-1.85%
tcb
0 123,806,798,376 3.85% 34
-0.30
-0.87%
msn
0 117,742,035,209 3.58% 75.40
-3.40
-4.31%
fpt
0 108,605,630,628 3.38% 96.70
-0.10
-0.10%
gvr
0 88,000,000,000 2.96% 21.85
-1.35
-5.82%
mbb
0 87,279,233,060 2.74% 18.70
-0.25
-1.32%
mwg
0 80,504,029,650 2.53% 52.10
-2.10
-3.87%
acb
0 77,512,137,984 2.41% 22.30
-0.10
-0.45%
vre
0 70,563,196,046 2.09% 27.40
-0.75
-2.66%
stb
0 62,306,377,975 1.94% 32.90
0.55
1.70%
vjc
0 55,081,871,015 1.71% 97.60
-1.70
-1.71%
ssi
0 50,630,118,386 1.65% 32.60
-2.15
-6.19%
plx
0 50,849,407,596 1.64% 39.15
-0.65
-1.63%
sab
0 101,963,708,574 1.64% 78.60
-1.40
-1.75%
hdb
0 43,262,497,999 1.41% 17.55
0
0%
nvl
0 42,506,375,549 1.13% 17.40
-0.80
-4.40%
bvh
0 33,887,035,309 1.05% 43.60
-0.75
-1.69%
tpb
0 31,239,671,026 0.96% 18.55
-0.50
-2.62%
pow
0 30,444,330,800 0.95% 12.30
-0.40
-3.15%
pnj
0 26,627,464,774 0.86% 81
-1.60
-1.94%
kdh
0 26,128,453,865 0.80% 33
-1.80
-5.17%
pdr
0 17,160,560,383 0.56% 24.50
-1.75
-6.67%
Tổng : 0 điểm
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |