()

1,316.5
-17.39
(-1.30%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
0
0
0
0
0
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
0
0k
0 lần
0%
0%
Beta
Vốn thị trường
KL đang lưu hành
KLGD 30d
Lợi nhuận sau thuế
0
0
0
0
0
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Doanh thu
0
0
0%
0%
0
Mã CK Điểm ảnh hưởng Vốn thị trường Tỉ lệ ảnh hưởng Giá khớp Thay đổi
vcb
0 0 15.02% 87.50
-0.90
-1.02%
bid
0 0 8.32% 47.50
-0.85
-1.76%
gas
0 0 5.57% 79
-1.20
-1.50%
ctg
0 0 5.41% 32.80
-1.10
-3.24%
tcb
0 0 5.31% 49.10
-0.30
-0.61%
hpg
0 0 5.20% 29.10
-0.40
-1.36%
fpt
0 0 5.11% 131
1
0.77%
vhm
0 0 5.11% 38.20
-0.05
-0.13%
vic
0 0 4.93% 42
-1.20
-2.78%
vpb
0 0 4.56% 18.70
-0.75
-3.86%
vnm
0 0 4.25% 66.20
-0.70
-1.05%
gvr
0 0 4.05% 33
-2.35
-6.65%
mbb
0 0 3.75% 23.10
-0.45
-1.91%
msn
0 0 3.43% 78
-0.60
-0.76%
acb
0 0 2.93% 24.60
-0.20
-0.81%
mwg
0 0 2.83% 63
-1
-1.56%
sab
0 0 2.50% 63.40
-2.20
-3.35%
hdb
0 0 2.14% 23.95
-0.15
-0.62%
stb
0 0 1.77% 30.55
-1.10
-3.48%
vjc
0 0 1.74% 104.80
-1.20
-1.13%
ssi
0 0 1.67% 36.10
-0.40
-1.10%
plx
0 0 1.61% 40.50
-1.70
-4.03%
vre
0 0 1.53% 21.45
-0.25
-1.15%
tpb
0 0 1.26% 18.65
-0.35
-1.84%
bvh
0 0 0% 44.50
-1.25
-2.73%
kdh
0 0 0% 37.50
-1.10
-2.85%
nvl
0 0 0% 14.15
-0.20
-1.39%
pnj
0 0 0% 95.80
-1.50
-1.54%
pow
0 0 0% 13.75
-0.40
-2.83%
pdr
0 0 0% 25.60
-0.70
-2.66%
Tổng : 0 điểm
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc