CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (nbp)

12.50
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
12.50
12.50
12.50
12.50
0
19.6k
1.2k
10.9 lần
0.6 lần
2% # 6%
0.8
161 tỷ
13 triệu
1,286
15.6 - 11.6
368 tỷ
252 tỷ
146.3%
40.60%
7 tỷ

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
12.70 900 13.20 100
12.60 2,500 13.30 2,000
12.50 3,500 13.40 1,500
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Tiện ích
(Ngành nghề)
Năng lượng Điện/Khí/
(Nhóm họ)
#Năng lượng Điện/Khí/ - ^NANGLUONG     (19 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
POW 13.75 (-0.40) 24.6%
DNH 54.50 (0.00) 17.1%
VSH 49.60 (0.10) 8.5%
DTK 13.70 (-0.20) 7.0%
QTP 16.70 (-0.10) 5.6%
HND 15.00 (0.00) 5.6%
NT2 22.15 (-0.75) 4.9%
PPC 15.50 (-0.45) 3.9%
CHP 34.45 (0.10) 3.7%
TMP 69.50 (0.80) 3.6%
SHP 35.80 (0.25) 2.7%
PGD 36.00 (-0.10) 2.6%
VPD 26.25 (0.30) 2.0%
TBC 40.70 (0.40) 1.9%
SBA 32.80 (0.25) 1.5%
S4A 43.00 (0.00) 1.3%
ND2 35.00 (0.50) 1.3%
PGS 30.80 (-0.20) 1.1%
SEB 48.20 (0.20) 1.1%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 894.72 (0.70) 0% 17.63 (0.04) 0%
2018 755.10 (0.76) 0% 14.66 (0.03) 0%
2019 954.78 (1.19) 0% 20.26 (0.02) 0%
2020 1,120.84 (1.04) 0% 19.90 (0.03) 0%
2021 733.09 (0.84) 0% 22.97 (0.03) 0%
2022 729.72 (0.93) 0% 23.83 (0.02) 0%
2023 853.69 (0.03) 0% 7.69 (-0.00) -0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV365,961304,171245,930360,304942,381931,889843,7581,038,0891,191,719756,066703,232666,374727,999976,979
Tổng lợi nhuận trước thuế2,563-7,780-2,31725,49111,17230,38732,83735,09625,49533,34847,66627,08662,58857,764
Lợi nhuận sau thuế 2,026-5,920-2,41421,1298,63924,26426,23027,99720,36226,50737,87821,64348,87745,068
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ2,026-5,920-2,41421,1298,63924,26426,23027,99720,36226,50737,87821,64348,87745,068
Tổng tài sản619,726444,396388,047548,540444,653468,449336,649339,150367,210387,697394,747376,921380,530369,555
Tổng nợ368,096194,835115,840274,658195,049203,22169,52872,955110,438135,592121,699115,082110,866119,117
Vốn chủ sở hữu251,630249,561272,207273,882249,604265,228267,122266,195256,773252,105273,048261,839269,664250,438


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc