CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (btp)

17.30
-0.10
(-0.57%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
17.40
17.35
17.45
17.25
33,900
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
20.9
0.7k
6.6 lần
3%
4%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
0.5
794 tỷ
59 triệu
71,364
15.5 - 11.5
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
363 tỷ
1,213 tỷ
29.9%
77.0%
155 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Tiện ích
(Ngành nghề)
Năng lượng Điện/Khí/
(Nhóm họ)
#Năng lượng Điện/Khí/ - ^NANGLUONG     (43 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
POW 11.75 (-0.05) 20.6%
DNH 45.60 (-6.40) 16.2%
VSH 49.90 (1.00) 8.3%
NT2 26.10 (-0.20) 5.7%
DTK 11.00 (0.00) 5.6%
HND 13.80 (0.00) 5.1%
QTP 15.00 (0.00) 5.0%
TMP 74.40 (0.00) 3.9%
PPC 13.85 (0.05) 3.2%
CHP 27.90 (0.40) 2.9%
PGD 36.75 (0.00) 2.5%
SHP 32.80 (0.10) 2.5%
VPD 24.95 (0.00) 2.0%
TBC 39.00 (0.00) 1.8%
SBA 29.10 (0.10) 1.3%
ND2 32.00 (0.00) 1.2%
S4A 38.20 (0.00) 1.1%
PGS 30.30 (0.00) 1.1%
SEB 48.90 (0.00) 1.1%
GHC 27.90 (0.00) 1.0%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
17.30 2,100 17.40 800
17.25 9,400 17.45 17,700
17.20 6,200 17.50 15,100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:30 17.35 0 1,500 1,500
09:45 17.40 0.05 2,000 3,500
10:10 17.45 0.10 1,100 4,600
10:11 17.40 0.05 1,000 5,600
10:16 17.40 0.05 100 5,700
10:28 17.40 0.05 200 5,900
10:29 17.40 0.05 1,800 7,700
10:40 17.40 0.05 500 8,200
10:53 17.30 -0.05 4,900 13,100
13:20 17.30 -0.05 100 13,200
13:30 17.40 0.05 100 13,300
13:48 17.35 0 400 13,700
14:10 17.40 0.05 100 13,800
14:15 17.35 0 500 14,300
14:25 17.40 0.05 3,800 18,100
14:29 17.25 -0.10 11,100 29,200
14:44 17.30 -0.05 4,700 33,900

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 2,193.51 (2.44) 0% 85.01 (0.09) 0%
2018 2,301.42 (1.11) 0% 86.88 (0.14) 0%
2019 2,142.81 (1.89) 0% 89.60 (0.18) 0%
2020 1,579.44 (0.75) 0% 105.76 (0.08) 0%
2021 887.05 (1.21) 0% 80.92 (0.13) 0%
2022 947.04 (0.51) 0% 68.71 (0.08) 0%
2023 569.01 (0.69) 0% 47.33 (0.04) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc