GIÁ CAO NHẤT/ GIÁ THẤP NHẤT (ĐỈNH/ĐÁY CỔ PHIẾU) - Từ ngày 08/09/2023


Ngành Thép 
Từ khóa:
Nhấn vào link Tổng % để sắp xếp CAO NHẤT/THẤP NHẤT.
STT Mã CK Giá bắt đầu
08/09/2023
Cao Nhất
(k)
Thấp Nhất
(k)
Giá Hiện Tại
(k)
Tổng %
(+/-)k
Tổng Khối Lượng Gía trị Nước ngoài
(Mua-Bán Tỉ VND)
Giá Sổ Sách
(k)
EPS
(k)
P/E
(lần)
1 VES 2 2.7 2 2.5 25%
0.5
2,100 0 1.4 -0.0 0
2 VGS 16.9 23.2 16.9 19.7 16.6%
2.8
25,269,600 0 17.8 1.0 19.5
3 VDT 28 32 28 32 14.3%
4
1,100 0 13.3 1.0 29.2
4 KKC 6.4 6.5 6 6.5 1.6%
0.1
600 0 7.3 -1.5 0
5 HSG 20.0 23.2 19 20.1 0.8%
0.2
306,069,500 -82.1 17.3 -2.2 0
6 NKG 19.8 22.9 18.9 19.9 0.5%
0.1
254,066,400 -30.7 20.4 -2.7 0
7 TLH 8.5 10.1 8.4 8.5 0.2%
0.0
42,635,100 -0.1 18.8 -1.0 0
8 DNS 15 15 15 0 0%
0
0 0 13.2 4.6 3.2
9 DNY 2.9 2.9 2.9 0 0%
0
0 0 0 -8.3 0
10 HLA 0 0 0 0.6 0%
0.6
0 0 0 -3.8 0
11 TNB 0 0 0 9 0%
9
0 0 15.5 -0.7 0
12 TTS 0 0 0 8 0%
8
0 0 5.7 0.1 160
13 VIS 10.3 10.3 10.3 0 0%
0
0 0 4.9 -2.5 0
14 TDS 10.3 10.7 10 10.2 -1.0%
-0.1
19,900 0 24.0 -0.4 0
15 HMC 10.7 11.1 10.1 10.5 -2.3%
-0.3
454,300 -0.0 14.2 -0.8 0
16 SMC 12.1 12.9 11.1 11.7 -3.3%
-0.4
9,182,800 -0.4 18.1 -14.6 0
17 BVG 2.8 3 2.6 2.7 -3.6%
-0.1
1,846,200 0 3.7 0.7 4.3
18 TVN 7.2 7.9 6.8 6.9 -4.2%
-0.3
13,587,800 -0.0 14.7 -1.4 0
19 KMT 9.4 9.4 8.3 9 -4.3%
-0.4
5,500 0 13.8 0.4 23.5
20 HPG 27.8 29 26 26.2 -5.8%
-1.6
616,543,300 -1,469.2 16.8 -0.3 0
21 VCA 9.7 9.8 8.8 9 -7.5%
-0.7
450,200 -1.8 12.6 -0.6 0
22 DTL 23.7 24 21.5 21.9 -8.0%
-1.9
6,800 -0.4 14.9 -4.5 0
23 TIS 4.9 5.1 4.2 4.5 -8.2%
-0.4
1,903,600 0 10.0 -0.9 0
24 TNS 2.7 2.7 2.4 2.4 -11.1%
-0.3
292,600 -0.0 1.7 -0.6 0
25 POM 7.0 7.3 5.8 5.9 -16.3%
-1.1
14,387,900 -5.7 7.5 -6.2 0
26 SSM 8.9 8.9 6 6 -32.6%
-2.9
15,600 0 10.3 -1.4 0

HNX
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |