DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT


Mã CK Giá Thay đổi KLGD 24h KLGD 30d KL Niêm Yết Vốn Thị Trường NN sở hữu Cao/Thấp
52 tuần
1/
gas
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP
75 -0.10 884,100 584,995 1,913,950,000 146,608,567,080 2.92%

Biểu đồ 52 tuần
2/
bsr
CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn
18 -0.60 9,487,100 6,745,095 3,100,499,616 53,948,692,136 0%

Biểu đồ 52 tuần
3/
plx
Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam
34.65 -0.65 518,500 1,113,249 1,293,878,081 41,274,710,290 16.83%

Biểu đồ 52 tuần
4/
pvs
Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
38.40 -0.20 10,271,300 3,177,067 477,966,290 15,772,887,570 19.01%

Biểu đồ 52 tuần
5/
pvd
Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí
29.30 -0.05 7,167,600 2,285,648 556,296,006 13,100,770,517 21.20%

Biểu đồ 52 tuần
6/
pvi
CTCP PVI
47.30 -0.20 23,500 156,198 234,241,867 10,447,186,911 59.36%

Biểu đồ 52 tuần
7/
pvt
Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí
24.20 -0.50 2,892,500 1,383,582 323,651,246 7,104,145,097 14.54%

Biểu đồ 52 tuần
8/
pet
Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
23.30 -1.20 472,000 606,062 99,431,997 2,093,043,461 44.14%

Biểu đồ 52 tuần
9/
plc
Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP
26.80 -1.70 413,400 147,236 80,798,839 2,068,450,309 1.16%

Biểu đồ 52 tuần
10/
pgs
CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam
29.90 0.90 5,500 212,089 50,000,000 1,410,000,038 0.14%

Biểu đồ 52 tuần
11/
pvx
Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
1.90 -0.20 3,015,100 2,505,502 400,000,000 880,000,019 0%

Biểu đồ 52 tuần
12/
pvc
Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP
14.20 0 3,140,400 591,041 50,000,000 625,000,000 0.79%

Biểu đồ 52 tuần
13/
pxl
CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn
12.50 -0.40 137,100 369,847 82,722,212 570,783,271 0%

Biểu đồ 52 tuần
14/
pos
CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC
14.70 -1.80 76,500 15,116 40,000,000 495,999,985 0%

Biểu đồ 52 tuần
15/
pvb
CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam
23.10 0 558,100 200,075 21,599,998 393,119,980 0.42%

Biểu đồ 52 tuần
16/
ptl
CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
3.63 -0.01 315,600 330,306 100,000,000 374,000,001 49.56%

Biểu đồ 52 tuần
17/
pxs
CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí
3.40 -0.50 933,600 358,625 60,000,000 264,000,006 0%

Biểu đồ 52 tuần
18/
asp
CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha
4.21 -0.03 60,300 97,442 37,339,929 197,901,631 49%

Biểu đồ 52 tuần
19/
pct
CTCP Vận tải Khí và Hoá chất Việt Nam
9.60 0 0 19,111 27,599,896 193,199,272 0%

Biểu đồ 52 tuần
20/
pps
CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
10.60 -0.20 12,400 31,494 15,000,000 155,999,994 2.84%

Biểu đồ 52 tuần
21/
pfl
CTCP Dầu khí Đông Đô
2.40 -0.10 267,400 295,865 50,000,000 135,000,002 0%

Biểu đồ 52 tuần
22/
pdc
CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông
5 -0.30 1,100 21,659 15,000,000 91,499,999 0%

Biểu đồ 52 tuần
23/
pxi
CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí
2.60 -0.10 169,600 131,114 30,000,000 75,000,000 0%

Biểu đồ 52 tuần
24/
pxt
CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí
3.70 0 82,400 115,773 20,000,000 70,000,000 0%

Biểu đồ 52 tuần
25/
pvr
CTCP Đầu tư PVR Hà Nội
1 0 17,100 27,067 53,100,913 63,721,098 0%

Biểu đồ 52 tuần
26/
pve
Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP
1.60 -0.10 41,100 79,468 25,000,000 47,499,999 0%

Biểu đồ 52 tuần
27/
psg
CTCP Đầu Tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn
0.70 0 0 66,867 35,000,000 31,499,999 0%

Biểu đồ 52 tuần
28/
ppe
CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam
13.40 0 0 3,354 2,000,000 23,600,000 0.28%

Biểu đồ 52 tuần
29/
app
CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ
5.10 0 100 5,582 4,724,632 22,205,769 0%

Biểu đồ 52 tuần
30/
pxa
CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An
1.20 0 200 63,359 15,000,000 18,000,001 0%

Biểu đồ 52 tuần
31/
pva
CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An
0.50 0 0 135,935 21,846,000 13,107,601 0%

Biểu đồ 52 tuần
32/
pxm
CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
0.50 0 0 38,802 15,000,000 9,000,000 0%

Biểu đồ 52 tuần
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc