GIÁ CAO NHẤT/ GIÁ THẤP NHẤT (ĐỈNH/ĐÁY CỔ PHIẾU) - Từ ngày 24/06/2024


Nhóm Dầu Khí 
Từ khóa:
Nhấn vào link Tổng % để sắp xếp CAO NHẤT/THẤP NHẤT.
Mã CK Giá bắt đầu
24/06/2024
Cao Nhất
(k)
Thấp Nhất
(k)
Giá Hiện Tại
(k)
Tổng %
(+/-)k
Tổng Khối Lượng Gía trị Nước ngoài
(Mua-Bán Tỉ VND)
Giá Sổ Sách
(k)
EPS
(k)
P/E
(lần)
PLX 40.8 48 40.8 45.5 11.7%
4.8
51,337,100 177.3 23.4 2.5 18.4
PGS 29.9 33 29.2 31.7 6.0%
1.8
18,600 -0.0 19.3 2.0 14.4
GAS 76.5 79 76.3 76.8 0.4%
0.3
22,470,600 -157.1 29.6 4.7 16.4
PVB 27.8 31.6 27.2 27.9 0.4%
0.1
7,041,400 -0.4 18.1 1.4 19.9
APP 12.9 14.9 12.8 12.9 0%
0
33,700 -0.0 9.7 0 0
PFL 2.5 2.6 2.4 2.5 0%
0
1,887,900 0 4.4 0 0
PSG 0.5 0.5 0.5 0.5 0%
0
0 0 0 0 0
PVA 0.5 0.5 0.5 0.5 0%
0
0 0 0 0 0
PVR 1 1.1 1 1 0%
0
458,800 0 8.7 0 0
PVX 2.3 2.4 2.1 2.3 0%
0
14,761,300 0 1.2 0 0
PXA 1.2 1.2 1.1 1.2 0%
0
8,200 0 1.9 0 0
PXM 0.6 0.7 0.6 0.6 0%
0
43,200 0 0 0 0
PPS 12 12.1 11.5 11.8 -1.7%
-0.2
58,700 0.1 12.7 1.3 8.9
PCT 10.3 10.5 10 10.1 -1.9%
-0.2
173,500 0 11.8 1.0 11.1
PVS 41.4 44.2 40.5 40.5 -2.2%
-0.9
65,423,900 241.8 29.2 2.0 20.6
PXS 3.2 3.6 3.1 3.1 -3.1%
-0.1
1,945,200 -0.0 2 0 0
BSR 23 24.2 21.7 21.3 -3.5%
-0.8
203,081,300 13.9 18.7 2.6 8.6
PET 27.0 29.5 26.0 26.0 -3.7%
-1
29,201,500 -0.4 20.4 1.0 29.1
ASP 4.6 4.7 4.5 4.5 -3.9%
-0.2
840,200 0.0 9.7 0 0
PVT 28.4 30.7 27.2 27.2 -4.4%
-1.3
73,942,900 -60.1 28.9 3.2 8.7
PLC 26.9 28.3 25.6 25.6 -4.8%
-1.3
5,335,100 0.4 16.4 1.1 23.3
PXT 3.8 3.8 3.5 3.6 -5.3%
-0.2
1,278,300 0.0 2.7 0.0 116.7
PVC 14.8 15.7 13.8 13.8 -6.8%
-1
24,730,900 -0.1 12.9 0.2 92
PPE 12.9 13.2 11 12 -7.0%
-0.9
21,000 0 5.8 0.4 27.3
PVD 29.6 30.6 27.3 27.5 -7.3%
-2.2
65,663,700 -158.0 27.5 1.2 22.8
PXI 2.7 2.8 2.5 2.5 -7.4%
-0.2
1,360,200 0.0 4.5 0 0
PXL 14.6 16 13.5 13.5 -7.5%
-1.1
5,153,100 0.0 10.0 0.0 1,370
PVI 58.8 58.8 53.7 53.7 -8.7%
-5.1
2,356,600 -132.5 36.0 4.6 11.9
PVE 2.2 2.2 2 2 -9.1%
-0.2
59,300 0 2.5 0.3 6.9
POS 25 25 22.2 22.7 -9.2%
-2.3
692,000 0 20.0 1.9 11.6
PTL 3.9 3.9 3.5 3.5 -9.6%
-0.4
1,056,400 -0.0 4.9 0.1 61.3
PDC 5.3 5.6 4.6 4.6 -13.2%
-0.7
26,700 0 9.4 0.6 9.0

HNX
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc