GIÁ CAO NHẤT/ GIÁ THẤP NHẤT (ĐỈNH/ĐÁY CỔ PHIẾU) - Từ ngày 05/09/2023


Nhóm Dầu Khí 
Từ khóa:
Nhấn vào link Tổng % để sắp xếp CAO NHẤT/THẤP NHẤT.
STT Mã CK Giá bắt đầu
05/09/2023
Cao Nhất
(k)
Thấp Nhất
(k)
Giá Hiện Tại
(k)
Tổng %
(+/-)k
Tổng Khối Lượng Gía trị Nước ngoài
(Mua-Bán Tỉ VND)
Giá Sổ Sách
(k)
EPS
(k)
P/E
(lần)
1 PTL 4.5 6.5 4.5 5.7 26.8%
1.2
28,445,000 -0.1 4.8 -1.1 0
2 PVT 23.8 28.6 23.6 28.6 20.2%
4.8
112,760,100 -147.5 25.7 3.0 8
3 BSR 20.1 22.4 20.1 21.6 7.5%
1.5
235,679,400 209.0 17.0 4.4 4.7
4 PGS 23.5 26.9 23.5 24.7 5.1%
1.2
226,600 0 19.5 1.8 13.8
5 PVS 36.5 39.5 35.6 37.9 3.8%
1.4
152,419,200 0 27.5 1.5 24.4
6 POS 12.6 14 12.4 13 3.2%
0.4
178,700 0.4 19.0 0.8 16.4
7 APP 4.8 6.9 4.8 4.9 2.1%
0.1
583,300 0.0 10.6 0.1 58.9
8 PVD 25.9 27.2 24 26 0.4%
0.1
95,916,800 82.2 25.7 0.4 59.2
9 PCT 7.5 7.9 7.2 7.5 0%
0
149,600 0 11.8 0.7 10.7
10 PPS 12 12.5 12 12 0%
0
72,900 0 12.7 1.3 9.2
11 PVA 0 0 0 0.7 0%
0.7
0 0 0 -0.0 0
12 PXA 1.2 1.2 1.2 1.2 0%
0
135,900 -0.0 2.1 0.0 60
13 PXM 0 0 0 0.6 0%
0.6
0 0 0 -1.4 0
14 PVB 20.5 23.2 20.1 20.3 -1.0%
-0.2
9,051,800 0 16.7 -1.0 0
15 PLX 39.2 40.4 36.6 37.5 -4.2%
-1.7
22,839,100 -65.3 21.6 2.1 19.1
16 PVC 18.4 20 16.5 17.6 -4.4%
-0.8
37,890,700 0 16.4 0.4 50.8
17 PLC 35.9 37.7 32.7 34.3 -4.5%
-1.6
5,078,500 0 15.8 1.4 25.9
18 PET 29 31.3 25.8 27.6 -4.8%
-1.4
18,086,700 -1.3 20.5 0.9 33.1
19 ASP 6.3 6.4 5.8 6.0 -5.4%
-0.3
1,676,900 -0.1 13.1 0.7 9
20 PVR 1.4 1.4 1.3 1.3 -7.1%
-0.1
179,700 0 8.8 -0.2 0
21 PVI 49.5 51.8 45.8 45.8 -7.5%
-3.7
1,750,100 0 35.8 4.3 12.1
22 PSG 1.2 1.3 1.1 1.1 -8.3%
-0.1
304,300 0 0 -0.5 0
23 PVE 2.4 2.4 2.2 2.2 -8.3%
-0.2
186,700 -0.0 2.5 0.3 7.9
24 GAS 99.6 110 88.8 89.3 -8.9%
-8.9
11,879,300 92.4 35.2 6.7 15.2
25 PXS 6.1 6.3 5.2 5.5 -9.8%
-0.6
9,213,200 -0.0 4.6 -1.1 0
26 PDC 6.8 7 5.6 5.9 -13.2%
-0.9
68,400 -0.0 9.1 0.8 8.6
27 PXL 11 11.5 9.3 9.4 -14.6%
-1.6
11,088,900 0.2 10.0 0 0
28 PFL 4.1 4.2 3.4 3.5 -14.6%
-0.6
7,532,700 0.0 4.5 0.0 102.5
29 PXI 4.1 4.3 3.4 3.5 -14.6%
-0.6
5,043,000 -0.0 5.3 -0.5 0
30 PXT 5 5.2 4 4.1 -18%
-0.9
2,448,600 0.2 2.7 0.1 74.3
31 PPE 12.7 12.7 10.4 10.4 -18.1%
-2.3
9,800 0 5.5 1.3 9.7
32 PVX 3.1 3.1 2.5 2.5 -19.4%
-0.6
13,000,700 -0.0 2.0 0.1 25.8

HNX
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |