GIÁ CAO NHẤT/ GIÁ THẤP NHẤT (ĐỈNH/ĐÁY CỔ PHIẾU) - Từ ngày 15/05/2024


SMALL CAPITAL 
Từ khóa:
Nhấn vào link Tổng % để sắp xếp CAO NHẤT/THẤP NHẤT.
Mã CK Giá bắt đầu
15/05/2024
Cao Nhất
(k)
Thấp Nhất
(k)
Giá Hiện Tại
(k)
Tổng %
(+/-)k
Tổng Khối Lượng Gía trị Nước ngoài
(Mua-Bán Tỉ VND)
Giá Sổ Sách
(k)
EPS
(k)
P/E
(lần)
TCM 41.1 51.2 40.9 49.8 21.1%
8.7
79,285,600 5.2 22.4 1.5 33.9
HBS 8 9.5 7.9 9.5 18.8%
1.5
1,583,800 0.2 12.9 0.6 16.4
IDJ 6 8.2 5.8 7.1 18.3%
1.1
100,865,300 0.0 11.9 0.6 13.3
VGS 31.4 38.6 31.4 37 17.8%
5.6
22,743,700 2.3 18.7 1.1 34.7
VNF 9.2 11 9.2 10.3 12.0%
1.1
196,100 -0.0 17.7 0.5 21.9
VNE 4.9 5.7 4.9 5.5 11.6%
0.6
6,302,600 3.1 11.6 0.1 42.3
PVL 3.8 4.2 3.7 0 10.5%
0.4
1,561,500 0.0 3.3 0 1,000
DIC 1.2 1.3 1.1 1.3 8.3%
0.1
869,100 0 0 0 0
IJC 14.0 16.3 14.0 15 7.5%
1.1
145,479,300 -30.8 17.8 1.3 12.2
ICG 7.5 8.5 7.4 8 6.7%
0.5
168,600 0 14.4 0 0
VMD 16.3 17.4 16.3 17.1 4.6%
0.8
104,100 -0.0 27.6 1.6 11.1
LAF 14.7 15.5 14.7 15.4 4.4%
0.7
197,200 0.0 15.4 2.1 7.1
SBT 11.4 12.4 11.4 11.9 4.4%
0.5
68,300,400 -8.2 15.3 0.8 14.2
TNG 24.5 27.2 24.5 25.5 4.1%
1
97,323,300 -44.6 16.3 2.0 13.6
TDC 8.5 9.2 8.4 8.7 3.4%
0.3
6,437,600 -0.1 7.7 0 0
PVC 15.1 16.8 15.1 15.6 3.3%
0.5
64,173,100 -0.1 12.9 0.2 110
DQC 15.0 15.8 14.9 15.1 3.0%
0.5
1,007,800 -0.3 32.7 0 0
NVT 7.8 8.5 7.8 8.0 2.1%
0.2
43,300 0.0 6.1 0.2 49.8
WSS 5.7 6.2 5.5 5.8 1.8%
0.1
626,000 -0.0 9.8 0 0
AAA 11.1 12.3 11 11.1 0%
0
160,263,700 -96.4 15.9 1.0 11.8
DCS 0 0 0 1 0%
0.9
0 0 10.5 0.0 90
DZM 2.9 2.9 2.9 0 0%
0
0 0 0 0 1,000
GTT 0 0 0 0.3 0%
0.3
0 0 0 0 0
HLA 0.4 0.4 0.4 0.4 0%
0
0 0 0 0 0
NTB 0 0 0 0.4 0%
0.4
0 0 0 0 0
S96 0 0 0 0.4 0%
0.4
0 0 0 0 0
SDH 1.4 1.4 1.4 0 0%
0
0 0 0 0 0
TS4 1.2 1.2 1.2 1.2 0%
0
0 0 0 0 0
VE9 2 2.1 1.8 2 0%
0
1,275,000 -0.0 0.7 0 0
VIS 10.3 10.3 10.3 0 0%
0
0 0 0 0 0
STP 9.2 11.2 9 9 -2.2%
-0.2
45,400 -0.0 17.2 1.1 8.4
MCG 2.7 2.7 2.4 0 -3.7%
-0.1
1,561,500 -0.0 4.5 0.2 17.3
SRC 34.0 34 29.8 32.6 -4.0%
-1.4
34,300 -0.0 15.9 1.0 30
VHG 2.3 2.4 2.2 2.2 -4.4%
-0.1
19,525,200 0.0 0.9 0 0
SHN 7.3 7.3 6.7 6.9 -5.5%
-0.4
26,600 0.0 12.3 0.0 223.3
PGS 33.0 33.5 30.4 30.8 -6.7%
-2.2
62,500 -0.1 19.3 2.0 15.3
PVA 0.6 0.6 0.5 0.5 -16.7%
-0.1
60,431 0 0 0 0

HNX
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc