KẾT QUẢ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Tín hiệu đã chọn:
1/ Giá vượt lên SMA(100)
Thay đổi tín hiệu
Lưu tín hiệu (1)

Mã (31) Giá +/- Khối lượng
vjc 107.00 6.00
5.94%
1,506,000
vc7 13.90 0.40
2.96%
1,187,600
sbs 7.50 0.20
2.74%
748,900
fit 4.70 -0.02
-0.42%
694,600
afx 9.00 0.20
2.27%
147,300
vhe 3.10 0.10
3.33%
127,500
hsi 1.20 0.10
9.09%
97,800
scg 65.60 0.50
0.77%
50,700
vlf 1.30 0.10
8.33%
32,900
hrt 7.40 0.30
4.23%
27,300
sje 21.10 -0.50
-2.31%
17,800
top 1.40 0.10
7.69%
14,800
klb 12.00 0.20
1.69%
9,700
ccr 12.40 0.30
2.48%
4,900
tpc 5.78 0.08
1.40%
4,300
fic 13.20 0.20
1.54%
3,500
svc 28.95 1.80
6.63%
2,200
pxa 1.20 0.10
9.09%
1,900
mml 28.00 1.00
3.70%
1,800
vqc 15.00 1.90
14.50%
1,800
hu1 6.66 0.33
5.21%
1,400
vsi 18.20 0.20
1.11%
1,300
hjs 34.80 2.40
7.41%
1,100
lg9 6.70 0.70
11.67%
1,000
haf 22.00 1.50
7.32%
200
lgm 12.00 1.50
14.29%
100
psc 11.60 0.10
0.87%
100
psl 12.70 0.80
6.72%
100
tbd 94.70 10.70
12.74%
100
ths 10.80 0.90
9.09%
100
vdn 17.80 2.30
14.84%
100
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc