KẾT QUẢ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Tín hiệu đã chọn:
1/ Giá vượt lên SMA(100)
Thay đổi tín hiệu
Lưu tín hiệu (1)

Mã (10) Giá +/- Khối lượng
srf 9.94 0.65
7.00%
70,200
hvt 54.50 0.50
0.93%
19,200
src 18.10 0.50
2.84%
18,600
seb 43.50 1.30
3.08%
2,000
bvn 14.90 1.40
10.37%
1,500
scd 16.35 0.65
4.14%
400
ckd 25.60 0.80
3.23%
300
bwa 9.20 1.20
15.00%
100
cat 17.80 1.10
6.59%
100
gtd 12.10 1.40
13.08%
100
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |