DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT


Mã CK Giá Thay đổi KLGD 24h KLGD 30d KL Niêm Yết Vốn Thị Trường NN sở hữu Cao/Thấp
52 tuần
1/
pow
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
10.60 -0.35 8,536,900 7,870,785 2,341,871,600 24,823,839,853 6.70%

Biểu đồ 52 tuần
2/
dnh
CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
58 -2.20 500 197 422,400,000 18,501,119,678 0%

Biểu đồ 52 tuần
3/
vsh
CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
47.95 -0.25 9,200 258,717 232,241,246 9,893,476,725 11.96%

Biểu đồ 52 tuần
4/
dtk
Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP
10.70 -0.10 2,100 1,535 682,767,475 7,169,058,488 0.01%

Biểu đồ 52 tuần
5/
hnd
CTCP Nhiệt điện Hải Phòng
14.20 -0.30 24,200 52,842 500,000,000 6,750,000,000 0%

Biểu đồ 52 tuần
6/
nt2
CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
21.05 -0.60 878,400 427,224 287,876,029 6,520,391,947 15.52%

Biểu đồ 52 tuần
7/
qtp
CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh
15.20 -0.20 589,500 399,953 450,000,000 6,120,000,172 0%

Biểu đồ 52 tuần
8/
ppc
CTCP Nhiệt điện Phả Lại
13.45 0 253,800 405,362 318,154,614 4,094,249,312 13.18%

Biểu đồ 52 tuần
9/
tmp
CTCP Thủy điện Thác Mơ
67.40 -0.60 600 7,670 70,000,000 3,940,999,947 0.69%

Biểu đồ 52 tuần
10/
chp
CTCP Thủy điện Miền Trung
29.70 0.10 30,500 30,811 146,912,668 3,511,212,709 49%

Biểu đồ 52 tuần
11/
pgd
CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
34.60 -2.60 28,900 79,218 89,999,025 3,221,965,026 46.81%

Biểu đồ 52 tuần
12/
shp
CTCP Thủy điện Miền Nam
33 -0.45 23,200 20,878 101,206,352 2,884,381,032 49%

Biểu đồ 52 tuần
13/
vpd
CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam
26.90 -0.10 3,100 27,955 106,589,629 2,334,312,834 25.60%

Biểu đồ 52 tuần
14/
tbc
CTCP Thủy điện Thác Bà
39 0 7,100 34,868 63,500,000 2,320,924,952 1.41%

Biểu đồ 52 tuần
15/
nd2
CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2
34.50 0.90 300 2,967 49,993,960 1,544,813,345 0%

Biểu đồ 52 tuần
16/
sba
CTCP Sông Ba
32.30 -0.05 9,800 41,706 60,488,261 1,451,718,264 49%

Biểu đồ 52 tuần
17/
s4a
CTCP Thủy điện Sê San 4A
39 -0.10 600 3,546 42,200,000 1,413,700,000 0.10%

Biểu đồ 52 tuần
18/
pgs
CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam
29.90 0.90 5,500 212,089 50,000,000 1,410,000,038 0.14%

Biểu đồ 52 tuần
19/
seb
CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
48.80 0 1,400 5,699 31,999,969 1,305,598,711 0.16%

Biểu đồ 52 tuần
20/
ghc
CTCP Thủy điện Gia Lai
28.50 -0.40 30,800 8,418 47,662,500 1,220,160,018 0%

Biểu đồ 52 tuần
21/
sjd
CTCP Thủy điện Cần Đơn
14.60 -0.15 117,900 51,200 68,998,620 979,780,391 12.72%

Biểu đồ 52 tuần
22/
ish
CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO
23 -1.20 19,100 3,014 45,000,000 913,499,966 0%

Biểu đồ 52 tuần
23/
pgc
Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP
14.05 -0.40 44,300 114,526 60,342,638 874,968,251 3.08%

Biểu đồ 52 tuần
24/
eic
CTCP EVN Quốc tế
23.90 0.50 500 1,982 36,677,145 825,235,762 0%

Biểu đồ 52 tuần
25/
btp
CTCP Nhiệt điện Bà Rịa
13.85 -0.25 18,300 71,364 59,285,600 794,427,017 9.37%

Biểu đồ 52 tuần
26/
cng
CTCP CNG Việt Nam
30.70 -1.25 619,100 83,129 27,000,000 693,900,021 13.44%

Biểu đồ 52 tuần
27/
gsm
CTCP Thủy điện Hương Sơn
20.90 0 0 9,369 28,562,000 691,200,422 0%

Biểu đồ 52 tuần
28/
hjs
CTCP Thủy điện Nậm Mu
33.90 0 0 23,864 20,999,900 653,096,898 0.15%

Biểu đồ 52 tuần
29/
drl
CTCP Thủy điện - Điện Lực 3
66.10 -1 8,800 1,681 9,500,000 617,500,000 49%

Biểu đồ 52 tuần
30/
khp
CTCP Điện lực Khánh Hòa
8.90 -0.15 52,100 89,685 58,905,967 510,714,738 49.05%

Biểu đồ 52 tuần
31/
pic
CTCP Đầu tư Điện lực 3
15.50 -0.70 7,000 1,879 33,339,891 466,758,474 0.01%

Biểu đồ 52 tuần
32/
qph
CTCP Thủy điện Quế Phong
27 0 0 18,358 18,583,100 459,002,584 0%

Biểu đồ 52 tuần
33/
tdb
CTCP Thủy điện Định Bình
39.50 0.30 5,200 967 8,230,000 320,970,000 0%

Biểu đồ 52 tuần
34/
pvg
CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam
8.40 0.10 42,500 210,397 36,500,000 313,900,014 2.52%

Biểu đồ 52 tuần
35/
sp2
CTCP Thủy điện Sử Pán 2
16.50 0 0 7,651 15,246,000 251,559,000 0%

Biểu đồ 52 tuần
36/
nbp
CTCP Nhiệt điện Ninh Bình
12.40 -0.70 1,100 17,849 12,865,500 185,263,195 1.23%

Biểu đồ 52 tuần
37/
hpd
CTCP Thủy điện ĐăK Đoa
26 0 0 3,842 8,306,590 176,099,714 0%

Biểu đồ 52 tuần
38/
pps
CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
10.60 -0.20 12,400 31,494 15,000,000 155,999,994 2.84%

Biểu đồ 52 tuần
39/
pcg
CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị
6.30 0 1,200 14,278 18,870,000 128,316,004 47.59%

Biểu đồ 52 tuần
40/
cjc
CTCP Cơ điện Miền Trung
25.80 0 0 1,200 4,000,000 103,199,997 0.54%

Biểu đồ 52 tuần
41/
pec
CTCP Cơ khí Điện lực
7 0 0 708 3,115,409 27,415,600 0%

Biểu đồ 52 tuần
42/
ppe
CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam
13.40 0 0 3,354 2,000,000 23,600,000 0.28%

Biểu đồ 52 tuần
43/
uem
CTCP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin
15.10 0 0 68 2,438,100 22,918,139 0%

Biểu đồ 52 tuần
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc