VN-INDEX   1,232   -22.8   -1.8%
KL: 728,380,946   GT: 18,070 tỷ
HNX   235   -3.8   -1.6%
KL: 57,203,400   GT: 1,237 tỷ
UPCOM   94   -1.3   -1.3%
KL: 59,538,951   GT: 1,160 tỷ
VN30   1,279   -20.6   -1.6%
KL: 271,050,925   GT: 8,094 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
cjc 25.80 25.80 25.80 25.80
ctb 22.70 22.70 22.70 22.70
ctt 15.10 -0.50 500 15.60 15.10 14.20
dzm 0 0
mcg 0 0
nag 11.40 -0.10 94,900 11.50 11.40 11.20
nhh 16.55 -0.20 274,000 16.75 17 16.30
qhd 37.90 37.90 37.90 37.90
she 10.10 0 14,000 10.10 10.50 10.10
thi 0 0

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
vpi 67 3 1,665,600
tya 12 0.30 19,800
bcf 33 2 5,700
pmc 96.50 0 0
nbp 13.60 0 0
gts 10.80 0 0
thb 11.80 0 0
inc 31 2.80 300
apl 19.80 0.70 100
eme 30 6.50 200
Bắt đầu chu kì tăng
ve1 3.40 0.10 200
vcr 24 0.50 34,400
pgi 24.50 0.70 800
mgg 30 2 100
stc 17.50 0.20 600
ppy 9.40 0 0
hmh 13.90 0 0
bst 15.20 0 0
gts 10.80 0 0
lg9 5.90 0.30 1,400
Cổ phiếu mạnh
vpb 18.40 -0.40 17,890,000
mbb 23.90 -1.30 47,896,200
pow 12.85 -0.60 11,634,700
tcb 23.05 -0.60 12,471,200
mwg 62.50 -2.80 9,198,000
bsr 21.30 -1.10 12,586,800
hdb 25.05 -0.25 8,620,200
fpt 125.50 1.40 5,311,600
aaa 11.40 -0.30 4,708,100
dcm 35.05 -0.95 4,528,800
Cổ phiếu siêu mạnh
hdb 25.05 -0.25 8,620,200
lpb 31.75 0 6,704,800
sbt 12.85 -0.45 4,200,100
vpi 67 3 1,665,600
dgt 8.10 0.40 1,125,700
vc3 27.60 -0.30 452,000
vtz 13.60 -0.10 520,500
ctp 7.90 -0.10 160,900
tc6 11.10 0 0
klb 12.30 0.50 152,800

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
ABI 23/07/2024 10% 25.8
CCR 23/07/2024 4.5% 13.4
HPD 23/07/2024 10% 26
TMS 23/07/2024 5% 50
VGS 23/07/2024 100/5(2) 33.3
HUG 24/07/2024 10% 36.9
MBS 24/07/2024 12% 31.2
NQN 24/07/2024 2.8% 15
NUE 24/07/2024 7.8% 10.5
POT 24/07/2024 1% 18.4
CEO 25/07/2024 100/5(2) 15.7
CKV 25/07/2024 11% 16.2
HC3 25/07/2024 10% 26.7
HFB 25/07/2024 8.5% 11
IRC 25/07/2024 3.5% 7.9
PVP 25/07/2024 8% 0
PVP 25/07/2024 10/1(2) 0
TNC 25/07/2024 12% 39.2
VPI 25/07/2024 10/2(2) 67
BSD 26/07/2024 5% 12.1
EMG 26/07/2024 15% 17.9
MTV 26/07/2024 7% 18.9
TLT 26/07/2024 5% 17
DRI 29/07/2024 3% 10.9
TRS 29/07/2024 10% 40
VPD 29/07/2024 5% 27.5
BMD 30/07/2024 7% 14.4
DNE 30/07/2024 5% 9.8
PRE 31/07/2024 4.5% 19
S99 31/07/2024 20/1(2) 9.6
HHS 01/08/2024 50% 10.3
IFS 01/08/2024 24% 31.7
HWS 02/08/2024 9.5% 16.7
LCG 02/08/2024 5% 10.8
CNT 07/08/2024 1% 26.3
CNT 07/08/2024 100/26(2) 26.3
MH3 13/08/2024 9% 34.5
EMS 14/08/2024 10% 33.4
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc